Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

13 apr. 2010

Biodiversiteit, red de soorten

Biodiversiteit, red de soorten

Het jaar 2010 is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot het Internationaal Jaar van de Biodiversiteit. Het Internationale jaar om de soorten op aarde te redden.

Biodiversiteit is de verscheidenheid aan planten, dieren, vogels e.d. op aarde. Het gaat om de soorten in een regio en dat wordt bepaald door de aanwezige ecosystemen in een gebied. Biologen schatten de totale hoeveelheid verschillende levensvormen op ongeveer 40 miljoen soorten, 4 miljoen zijn er bekend. De biodiversiteit staat sterk onder druk. Het aantal soorten neemt snel af. Zo waren er in Nederland in 1950 nog 1400 soorten hogere planten. Sindsdien zijn hiervan 70 uitgestorven en zijn 500 in aantal/oppervlakte ernstig achteruit gegaan en bedreigd. Het aantal broedvogels is in dezelfde periode met een derde afgenomen.


Er wordt gewerkt aan een Ecologische Hoofdstructuur om de afname van de biodiversiteit in Nederland af te remmen. Dit beleid is gebaseerd op de eilandentheorie die stelt dat een groter aaneengesloten natuurgebied een relatief grotere biodiversiteit heeft. Natuurgebieden kunnen ook met kleine corridors zoals ecoducten aaneengesloten worden. Verbindingen maken is cruciaal.

Doen http://2010.biodiversiteit.nl/  Lees deze website voor meer informatie

Voor het behoud van de biodiversiteit moet er op alle niveaus worden samengewerkt: door overheden, bedrijfsleven, de maatschappij en burgers. Over de hele wereld zijn organisaties daar actief mee bezig.
In het Internationale Jaar van de Biodiversiteit 2010 gaat het om prestaties. Er moet een fundament komen waarin kennis over de betekenis en het belang van biodiversiteit wordt samengebracht.
De Coalitie Biodiversiteit helpt bij uw inzet voor het behoud van biodiversiteit. Maar vooral om ervoor te zorgen dat de oproep om in actie te komen effectief is en dat uw plannen voor het behoud van biodiversiteit na 2010 een stevige basis hebben.

Als partner kunt u helpen om het Internationaal Jaar van de Biodiversiteit onder de aandacht te brengen. U kunt dit doen door een link op uw website te plaatsen naar www.biodiversiteit.nl. Plaats het logo van het Internationaal Jaar van de Biodiversiteit van de CBD op uw homepage gebruik het voor al uw publiciteitsmaterialen in het kader van het Jaar van de Biodiversiteit.

Westland doet natuurlijk mee!

Een aanzet:
Mensen motiveren en de politiek en de gemeente hiervoor warm maken.
Onderwijs er bij betrekken, projecten voor leerlingen.
Locale organisaties op een breed veld er bij betrekken.

Actie:
De status van de biodiversiteit in Westland onderzoeken.
Plannen voor de regio Westland maken.
• Meer openbaar groen en wel in gevarieerde vorm.
• Aanleg van natuurlijke hagen en natuurlijke oevers.
• Stimuleren van de aanleg van natuurlijke tuinen.
• Stimuleren van de aanleg van natuurlijke hagen / erfafscheidingen.
• Stimuleren van de aanleg van groene, levende daken, daktuinen, terrasplanten e.d.
• Ontmoedigen van een verdere verstening van Westland.
• Ontmoedigen van het gebruik van tropisch hardhout.
• Streven naar groenbeplanting met een voor deze omgeving natuurlijke herkomst.
• Bestrijden van aliens: exotische planten, dieren en insecten, die met bloemen en plantenhandel hier zich vestigen zoals: Ambrosia, grijze eekhoorn, parkieten, kraaiensoort, Amerikaanse rivierkreeft, tijgermug, boktor e.d.

Resultaten boeken en het ingezette beleid voortzetten.

Een paar belangrijke websites voor meer informatie:

http://2010.biodiversiteit.nl/
Centrale site met informatie en inschrijven voor plannen. Biodiversiteit.nl is de toegang naar activiteiten, instellingen en programma's die te maken hebben met biodiversiteit in 2010.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Biodiversiteit
Algemene info over biodiversiteit

http://www.biodiversiteit.com/
Wat is biodiversiteit, voor jongeren

http://www.vrom.nl/pagina.html?id=19371

http://www.biodiversiteitgeeftjelevenkleur.nl/

http://www.ecnc.org/publications/technicalreports/biodiversiteit-werkt-in-de-regio?PHPSESSID=3a5c052264ba28ea96b793e13fc817d2

http://www.greenfacts.org/nl/biodiversiteit/index.htm

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Westland

Westland
Mijn tuin.