Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

28 mrt. 2010

Vervolg Genootschap Oud Westland

Als vervolg op mijn stukje over het Genootschap Oud Westland kreeg ik een paar reakties. Daar wil ik u ook van in kennis stellen. Veel politici waren naar de Kom in de Kas gegaan en konden dus niet... Kom in de Kas duurt 2 dagen en het feest van het GOW alleen zaterdagmiddag... Maar je kan natuurlijk niet overal tegelijk zijn.
Nu had ik gehoord dat de Griffie uitnodigingen zou hebben verstuurd aan alle politieke partijen, maar ik hoor nu weer dat politici nergens van wisten. Ik zal dat nog uitzoeken. Nou ja, ook in de kranten is het 75 jarige bestaan aangekondigd... dus iedere Westlander kon het weten en was dus welkom (en kon lid worden)

Ook kreeg ik vanuit het CDA een reaktie dat er niet 3, maar slechts 1 politicus op het feest is geweest en wel Jan Willem van den Beukel van het CDA. Inderdaad was er slechts 1 in de raad zittende
politicus. De andere 2 zijn wel intensief bezig met de politiek en het is dan natuurlijk nog maar de vraag of je dan ook politicus bent. Wikipedia en anderen hebben daar al wel een soort definitie voor.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Politicus

http://www.encyclo.nl/begrip/politicus


http://translate.google.ie/translate?hl=nl&langpair=en%7Cnl&u=http://www.thefreedictionary.com/politician

In het geval van de 2 die je als niet politicus worden geduid kan ik zeggen dat deze beiden zich wel zeer ctief inzetten (als oprichter) en/of in het bestuur en organisatie van een partij en derhalve directe of indirecte invloed uit kunnen oefenen op de fractie en dus ook het beleid van de partij en daaruit volgend ook richting
fractie en de Raad...; wel of geen politicus, that is the question?
Misschien een leuk item voor de partijen om daar eens een gezamenlijke definitie voor te formuleren...
Hoe het ook zij, ik vind het jammer dat raadsleden en anderen uit het politieke veld of vanuit de gemeente, zich zo minimaal hebben laten zien op het 75 jarig bestaan van het Genootschap Oud Westland en ik roep allen die dit lezen op om voor een luttel bedrag lid te worden. Mensen, kom op en ga het belang inzien van de taak van het Genootschap en het bewaren van cultureel en historisch belangrijke zaken, ons verleden en heden vastleggen is toch echt belangrijk.

We moeten niet alleen als politici of als partij of als burger iets roepen over cultuur, maar er ook actief iets aan doen, toch! Dus wordt lid, vandaag nog...
Voor een minimale jaarlijkse bijdrage van € 15,00 bent u lid en krijgt u elk jaar het Historisch Jaarboek Westland, en wordt u uitgenodigd voor de lezingen en excursies. U kunt uw contributie ook zelf over maken op gironummer 3690436 ten name van Genootschap Oud Westland, De Lier. Wel uw naam en adres opgeven. Kijk zelf even op de website: http://oudwestland.nl/Joomla151/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Westland

Westland
Mijn tuin.