Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

30 mrt. 2010

30 maart 2010 eerste raadsvergadering nieuwe raad


Op 30 maart 2010 vind de eerste raadsvergadering plaats na de verkiezingen. Het is ook een historisch moment voor de 4 raadsleden van Westland Verstandig want het betekent het begin van het raadswerk voor deze nieuwe partij.

Het werd een teleurstellende ervaring om deze raadsvergadering mee te maken.
Ik maak een begin van een verslag en zal dit de komende week verder invullen. Ik moet hier nog eens goed over nadenken. Er valt wel veel te vertellen... Lees en huiver!Het belangrijkste punt was het opnieuw inbrengen van een initiatiefvoorstel voor de winkelopening op zondag door: LPF, GBW, VVD en D66. Een pijnlijk punt want pas net is het vorige door de raad genomen besluit door de kroon vernietigd. En dat moet nog in de staatscourant worden gepubliceerd. De inkt is nog niet droog of de raad gaat vandaag na zeer uitvoerige en heftige discussie met een kleine meerderheid opnieuw besluiten dat de winkels in Westland voortaan op zondag open mogen... Alleen de indieners steunden deze motie, de rest was unaniem tegen.

Nu probeer ik altijd als neutrale toeschouwer een debat te beschouwen. Zelf heb ik jarenlang in medezeggenschapsraden gezeten, fusies meegemaakt en in diverse adviescommissies gezeten. Ik ben stevige discussie gewend, maar wat ik vandaag mee maak grenst aan het ongelofelijke, het leek wel een derdewereldland.
Het was in het eerste deel van de vergadering geen discussie maar een standpuntenwisseling, en naar goed autoritair gebruik voor de indienende partijen, doordrukken van je mening en vooral niet luisteren naar wat anderen te vertellen hebben. Je zou denken dat als je alle belanghebbenden mee laat denken en kans geeft op inspraak, het draagvlak groter wordt.  De 4 partijen die het initiatiefvoorstel indienden gingen uit van het principe; we drukken het hoe dan ook door, wij weten wel wat goed voor Westland is, voor de winkelier en de burger! Dit belooft niet veel goeds voor de komende 4 jaar in de raad.

De vergadering werd sterk gedomineerd door de hr Witkamp van de LPF. Er zijn meerdere schorsingen nodig om er uit te komen. Ik zie mensen met het hoofd schudden, vol ongeloof kijken wat er gebeurt. Zelfs Witkamp loopt soms rood aan en de toon is niet alleen opgewonden, fel, maar soms zelfs dreigend. Zo ervaar ik als burger het tenminste.
Mw Gardien van de LPF ging er ook hard in en verklaart de motie en geeft onderkoeld antwoorden op vragen. Centraal staat dat hoe dan ook het initiatiefvoorstel er door wordt gedrukt. De feiten liegen niet, er is gewoon een meerderheid bij de indieners dus alle discussie is feitelijk overbodig. Het gaat gewoon door en bij een meerderheid is dat ook gewoon democratie! Westland moet en zal als geheel volgens de indieners van het initiatiefvoorstel een toeristisch gebied zijn en daarom moeten via de bepaling autonoom toerisme, alle winkels op zondag in heel Westland open kunnen... Hoera voor de liefhebbers, fijn voor de supermarkt...einde bestaan van de kleine ondernemer en pech voor de leefbaarheid van Westland.

(In steeds meer steden en plaatsen verdwijnen de kleine ondernemers en zijn alleen nog maar de grootwinkelbedrijven aanwezig, in sommige plaatsen is nog maar 1 % van de winkels in handen van de kleine ondernemer.) Dat gaat in Westland dus ook gebeuren.
Nu dacht ik toch echt even tijdens de verkiezingsdebatten dat de partijen de leefbaarheid in de kernen wilden verbeteren en burgers er bij wilden betrekken, maar dat is voor genoemde 4 partijen dus in ieder geval niet zo blijkt achteraf. Of dit kiezersbedrog is weet ik niet!

Argumenten van de 4 andere partijen waren zeer verstandig en nuttig zoals: kijk eerst wat de vernietiging van het vorige besluit met zich mee brengt, burgers kunnen nu niet inspreken omdat het er in luttele dagen snel doorheen gejast moet worden, er is geen tijd voor goede voorbereiding en zeker niet voor goede besluitvorming. Burgers begrijpen er niets meer van, de (kleine) ondernemers en de kernen is niets gevraagd, inspraak is niet mogelijk. Waarom deze haast, laten we dit onderwerp nu eens rustig en goed bekijken. Bekend is al dat de minister vrijwel zeker een nieuw besluit opnieuw zal vernietigen... Het is ook een schande en een belediging voor de kroon en de minister om een vernietigd besluit dat nog niet eens is gepubliceerd alweer met een nieuwe motie te overrulen. Meer van dit soort valide argumenten gingen over tafel, maar werden er met dezelfde gang weer afgeveegd door de 4 indienende partijen

Deze vergadering bracht naast een paar goede punten vooral het volgende; en meerdere mensen op de publieke tribune hadden hetzelfde treurige gevoel:
1 De laatste burger wordt door dit optreden in de raad het gemeentehuis uit gejaagd, want niemand wil dit soort vertoningen meemaken, de democratie en Westlanders onwaardig.
2 Er was wel soms humor, maar vooral irritatie, zinloosheid, autoritair haantjesgedrag, machtsspel, doordukkunst, agressie, rood aanlopende koppen, meewarig hoofdschudden, verbijstering, ongeloof, egocentrisme. Het valt mij nog mee dat niemand ter plekke een hartaanval kreeg...

Kortom het was voor mij een zwarte dag voor de democratie in Westland en als deze eerste vergadering een voorbeeld is van hoe de komende 4 jaar de raad gaat functioneren, dan is het erg mis in Westland, dan voorspel ik oorlog.
Raadsleden kunnen misschien nog maar een ding doen en dat is op dezelfde manier in de aanval gaan, het wordt dan wel een vechtraad en dan vallen er straks misschien wel slachtoffers...
Of men kan als oppositie gezamenlijk uit de raad weglopen en weigeren aan dit vernederende spel mee te doen...

Ik weet het ook even niet, maar er moet wat gebeuren...
Wat nu gebeurt is dus dat de helft van de raad de andere helft negeert en daarmee de helft van Westland negeert, een fraaie zaak! Het zijn wel hoogtijdagen voor de pers, mits die correct en helder verslag doet!
Alleen een coalitie met partijen die op een zindelijke, volwassen en zakelijke manier met elkaar het Westland willen besturen kan de democratie en Westland nog redden. Zeker in een tijd van crisis en heel veel bezuinigingen die op ons af komen is het te hopen dat alle raadsleden hun gezond verstand gebruiken.

Vanavond waren er in ieder geval een groot aantal die dat verstand (nog) niet blijken te hebben, helaas.
Ik heb alleen goede bijdragen gezien van CDA, Westland Verstandig, Progressief Westland en de Christenunie. Arie Wijten (CDA) en Peter Duijsens (WV) en ook Jan Prins (PW) waren veruit de verstandigste mensen deze avond. De meest teleurstellende waren John Witkamp en mw Gardien (LPF). D66 en VVD vielen ook erg tegen, maar misschien dat die als minipartijtjes op deze manier alvast wat willen oogsten!

Wethouders Weverling en van der Stee waren vastgezet door hun partij en je las van hun gezicht de ergernis af, vooral bij Arne Weverling stond het op onweer! Van der Stee is gewoon een  fatsoenlijke man en die past niet echt tussen het LPF-geweld. Beide heren mochten niets zeggen van hun fractievoorzitters... Als wethouder waren ze pas nog tegen, nu stemden ze voor de motie; hypocriet of niet? Of was het fractiediscipline? Dan zijn de bovenbazen dus toch nog aan de macht in Westland...(Ik adviseer alle raadleden dringend het boek van Maarten Toonder, de Bovenbazen te lezen, daar staat precies in wat vanavond is gebeurd) Misschien leert men er nog wat van!
Misschien is wat meer daadkracht van de burgemeester ook niet verkeerd. Maar ja, hoeveel heeft die eigenlijk te zeggen in de raad, weinig tot niets dus.

WV, CDA, CHU en PW gaan in ieder geval onmiddellijk een brief sturen naar het ministerie en de Kroon om het genomen besluit ongedaan te maken.

Ben ik teleurgesteld, ja heel erg, ben ik boos, ja heel erg boos, ga ik nog een keer naar de raad, nou daar denk ik de komende Pasen maar eens over na, maar dit soort machtsspelletjes zijn niet mijn ding.
Ik ga eerst voor de 25ste keer een grote bloemversiering maken voor de Paus, Nederland vertegenwoordigen en de tuinbouw promoten. Dan zien we na Pasen wel weer verder.

Voor de kiezers nog dit: het is te hopen dat uw stem op de goede plaats is terecht gekomen, anders vrees ik het ergste... En, kom zelf ook eens kijken hoe het er aan toe gaat in de raad, dan weet u wat er met uw stem gebeurt of hoe deze wordt misbruikt.

De rest van dit verslag volgt nog. :-(

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Westland

Westland
Mijn tuin.