Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

20 feb. 2010

MKB debat 18 02 2010

Het debat van de MKB Westland werd gehouden op 18 februari in De Noviteit.

Jan-Jaap in der Maur was de gespreksleider. Hij deed dat goed en daardoor kregen we een aardig debat. Op de volgende stellingen moesten de partijen reageren:

Stelling 1 Moert het  ‘masterplan Verdilaan’, worden uitgevoerd.
Alleen LPF wil het masterplan Verdilaan uitvoeren, alle anderen niet of hebben bedenkingen. De partijen vinden wel dat als het gemeentehuis niet op de Verdilaan komt er daar toch iets moet gebeuren en dat ook de parkeerproblemen moeten worden aangepakt. Zoals de standpunten nu liggen heeft de oude ISW locatie de meeste kans op het nieuwe gemeentehuis. GBW wil nog weten van LPF waarom ze nu ineens wel een referendum willen terwijl ze altijd zo zeker waren? LPF komt met een vaag antwoord over de burger raadplegen!

Stelling 2 gaat over de economische focus binnen de gemeente en welke plek er voor MKB is, in de schaduw van de glastuinbouw. Is er te veel op 1 paard gewed; greenport?
Voorstanders: CDA en VVD vinden van niet. CDA roept dat duurzaamheid kansen biedt. Maar wat ze bedoelen met duurzaamheid vertellen ze niet!
VVD denkt dat als het de glastuinbouw goed gaat het ook de MKB goed gaat!
Tegenstanders: Westland Verstandig wil van het verleden leren en vindt Greenport te omslachtig, het IOWP was al te pretentieus en er was te weinig geregeld.
PW wil juist ook andere zaken regelen zoals leefbaarheid en dienstverlening. Hier waren GBW, WV, D66 het mee eens.
De zaal wil weten hoeveel mensen er eten van Greenport? Dat bleken er heel veel te zijn!

Stelling 3 Toerisme en recreatie is een belangrijke economische motor, omdat ook daarin geld te verdienen valt voor MKB.
CDA, ChristenUnie en Westland Verstandig waren het niet met de stelling eens. Westland Verstandig wil wat meer nuancering.
CHU ziet wel enig economisch belang in toerisme. D66 ziet grote kansen. CDA ziet imagokansen. VVD vindt dat er wel faciliteiten zijn en denkt dat toerisme in Westland een grote vlucht gaat nemen. Er komt vergrijzing en er komen veel fietsers!
GBW wil ook beter inzetten op toerisme.

Stelling 4 Zondagopenstelling moet!
CDA, Westland Verstandig, PW en CHU zijn tegen winkels open op zondag.
CDA vindt 12 zondagen genoeg en die zijn al vrij te bepalen. Kleine winkels zijn in het nadeel. Westland Verstandig vindt dat winkels alleen open mogen als de winkeliers in een kern dit zelf willen en het gedragen wordt door de bevolking.
PW vindt Westland geen toeristisch gebied. Met draagvlak zou het wel kunnen, maar leefbaarheid in de kernen moet worden gewaarborgd.
GBW wil dat winkels altijd open mogen, het is ondernemersvrijheid.
LPF wil de consument vrij laten te winkelen wanneer men wil. De kerk mag wel open en geeft veel herrie en dat verstoort de zondagsrust wel, dus waarom mogen winkels dan niet open. De zaal vindt de opmerking over de kerk van LPF niet gepast.
VVD denkt dat een goede ondernemer het wel red als de winkels altijd open zijn.
D66 denkt dat Westlanders in andere plaatsen gaan winkelen op zondag als het hier dicht is.
LPF vraagt aan een kweker of hij zijn personeel wel of niet op zondag laat werken om bloemen te oogsten! Dit gaf wat hilariteit en natuurlijk gaat de oogst gewoon door op zondag.
50 % van de aanwezigen wil wel de winkels op zondag open hebben. Maar men vindt ook de zondagsrust waardevol.
Uit de zaal komt nog de opmerking dat op Internet winkelen wel altijd mag…

Stelling 5 Waar kunnen betaalbare woningen worden gebouwd?
CDA wil deze in heel Westland bouwen, in alle kernen. De VVD wil hetzelfde, maar geeft aan dat een nieuwe generatie andere typen woningen vraagt.
GBW wil erfpacht invoeren om goedkoop te bouwen. En ze willen weer een eigen woningbedrijf van de gemeente.
De zaal wil nog weten wat het verschil is tussen woningen voor jongeren en ouderen? Die blijken min of meer hetzelfde te zijn!
Westland Verstandig wil versterking van de kernen. Door ook goedkope woningen daar te bouwen neemt ook de leefbaarheid van de kernen toe.

De debaters van de partijen waren vandaag:
Theo Duijvestijn; CDA
Koos Koolstra; ChristenUnie
John de Vries; D66
Remmert Keizer; Gemeente Belang Westland
John Witkamp; LPF
Jan Prins; Progressief Westland
Bart Waasdorp; VVD
Peter Duijsens; Westland Verstandig

Samenvattend was dit wel een aardig debat. Door de opzet is het niet eenvoudig er een verslag van te maken. Maar als je, zoals ik, alle debatten afloopt, dan blijkt dat het toch steeds weer om dezelfde onderwerpen gaat. Veel diepgang zit er helaas niet in de debatten. Degene die goed kan debatteren en kan interupperen scoort de meeste aandacht. Vaak is alles oppervlakkig en wordt je als toeschouwer niet veel wijzer.

Beter is eigenlijk de verkiezingsprogramma’s van alle partijen door te lezen om zo je eigen conclusies te trekken. De stemwijzer kan ook nog wat richting geven.
In debatten is voor de partijen ook niet veel eer te behalen want de aanwezigen bestaan vooral uit aanhangers van de partijen en de helft van de aanwezigen zijn vaak politici. Het hoort er blijkbaar allemaal bij!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Westland

Westland
Mijn tuin.