Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

20 feb. 2010

Debat Al Mouwahidin 19 02 2010

Het debat van de moslimvereniging Al Mouwahidin werd gehouden op 19 februari in Hof van Heden in Naaldwijk. Een ieder werd welkom geheten door de vriendelijke secretaris van de vereniging Achraf Tahayekt. Al in 1970 kwamen de eerste Marokkanen naar het Westland, totaal zijn er nu ca. 4500. Zij vinden het ook belangrijk om te gaan stemmen. 80 % van de Marokkanen leeft onder het minimum zo werd gemeld.

Omdat het een erg moeilijk debat werd probeer ik hierna zo goed mogelijk de antwoorden weer te geven. Op de volgende stellingen moesten de partijen reageren:


Thema 1 Integratie en inburgering
Stelling 1: Inburgeren kan alleen als het verplicht wordt.

VVD; Je kunt alleen succesvol zijn als je integreert. Soms moet je dat verplichten.
CDA; Kennis van taal en cultuur is noodzaak. Je moet de gewoonten van het land leren kennen. Je moet mee doen en anders verplicht stellen. Werk is de beste manier om te integreren. Ieder moet een bijdrage leveren aan de maatschappij.
D66; Niet verplichten. Je moet het samen doen. Mensen moeten economisch onafhankelijk worden.
GBW; vindt dat je het verplicht moet stellen. Wil weten wanneer je gaat verplichten?
PW; Niet verplicht stellen. Mensen moeten worden gestimuleerd in te burgeren.
CHU; Je moet vanuit jezelf integreren en anders verplicht stellen. Taal en cultuur kennen is belangrijk.
Westland Verstandig; Inburgeren begint bij jezelf. Stimuleren is nodig vanuit elkaar en de overheid. Soms moet je extra druk uitoefenen om mensen te laten integreren.

Zaal: Na 40 jaar komen jullie nu ineens met integreren, vroeger was dat niet zo… Hoe wil je mensen / vrouw van 55 verplichten de taal te leren?
Westland Verstandig reageert met: nu kijken we anders aan tegen integratie dan toen, niemand is te oud om te leren.

Thema 1 Integratie en inburgering.
Stelling 2: Integreren kan alleen als je de Nederlandse normen en waarden overneemt.

VVD; Wetten en regels moet je kennen. Begrijp de normen en waarden van een land.
CDA; Niet overnemen, maar kennen en respecteren. Geef elkaar de ruimte.
D66; De overheid moet niet met 2 maten meten!
GBW; Niet mee eens. Je moet niet verplichten dit over te nemen, maar je moet respect voor elkaar hebben.
PW; Iedereen moet zich aan de grondwet houden. PW is het niet eens met de stelling. Heb respect voor elkaar en accepteer elkaar. Geen assimilatie.
CHU; Niet mee eens. Je moet het wel begrijpen. Leer de gewoonten van een land.
Westland Verstandig; Respecteer elkaars achtergrond. Je hebt de plicht om samen de samenleving op te bouwen.

Zaal: U hebt het over elkaars cultuur. Zijn jullie van onze Marokkaanse cultuur op de hoogte?
PW; Er is een wij-zij cultuur in Westland.
CHU; Niet specifiek op de hoogte van de Marokkaanse cultuur, er zijn veel culturen in Nederland.
GBW; Integreren doet degene die hier naar toe komt en niet andersom.
PW; Er wordt een generatie buiten spel geplaatst!
CDA; Het gaat om respect en dat beging bij de gast.
Zaal; Wij zijn boos, nu komen jullie met cultuur en vroeger nooit!

Thema 2 Zorg en Welzijn.
Stelling 1: De allochtone doelgroep is te klein om specifieke voorzieningen voor te treffen.

VVD; Voorzieningen zijn voor iedereen, we gaan geen onderscheid maken.
CDA; Soms moet je specifieke aandacht geven aan een groep. Het is niet wenselijk om aparte voorzieningen voor een groep te organiseren. Er zijn veel voorzieningen en daar kan ook de allochtoon gebruik van maken.
D66; Wat voor behoeften zijn er eigenlijk?
GBW; Het college heeft er alles aan gedaan om de zorg te verbeteren. Er is geen apart doelgroepenbeleid nodig.
PW; Ga er pragmatisch mee om, welke behoeften zijn er? Het college wil geen doelgroepenbeleid voeren. De communicatie verloopt niet goed. De zorgvraag wordt vaak niet goed begrepen.
CHU; Je moet het samen doen. Als er goede redenen zijn, zou er doelgroepenbeleid kunnen komen.
Westland Verstandig; Er is een barrière van de 1e generatie. Hoe moet je die voorzieningen dan inrichten. Wil meer maatwerk en rekening houden met het culturele aspect. Kleinschalige zorg binnen de huidige voorzieningen.

Stelling 2: Allochtone ouderen moeten de taal leren om de zorgvraag te kunnen stellen.

VVD; Taal moet je leren.
CDA; De vraagstelling is eender als de vorige vraag…
D66; ja, taal moet je leren.
GBW; Inburgeren is essentieel en de verantwoordelijkheid ligt bij de mensen zelf.
PW; WMO adviesraad geeft aan dat stiploketten moeilijk bereikbaar zijn, men wil maatwerk.
CHU; is het niet met de stelling eens.
Westland Verstandig; je moet respect tonen aan de 1e generatie. En indien mogelijk maatwerk leveren.

Zaal; Wij hebben nooit voorzieningen gezien, wij zijn destijds in een hok gestopt…
Zaal; Een mw. die in A Capella woont, mijn Marokkaanse vriendinnen willen hier niet komen omdat hier ook mannen komen!
CDA; Respecteert die keuze.
PW; Mensen raken hierdoor in isolement.
GBW Vraagt of Marokkaanse mannen hier dan wel willen komen?

Thema 3 Het gebedshuis.
Stelling 1: Het plangebied Hoogeland is de meest geschikte locatie voor een nieuw te realiseren Islamitisch gebedshuis!

VVD; Locatie is geen probleem, dat is aan de mensen zelf.
CDA; Het is een geschikte locatie.
D66; Geen bezwaar tegen de locatie.
GBW; Het is niet geschikt, kies liever een andere locatie om snel te kunnen bouwen.
PW; Volgens het college is het de beste plek.
CHU; Prima plek.
Westland Verstandig; Is het met GBW eens.

Zaal: Is GBW en WV tegen een moskee?
GBW; is niet tegen een moskee. Het wordt beoordeeld op het plangebied.
Westland Verstandig; Is niet tegen een moskee, is zelfs voor de bouw van een moskee.
PW; meent dat er door partijen nooit gesproken is met de Islamieten. Mohammed el Mokaddem reageert heftig en windt zich op.
Zaal: De politiek is tegen omdat het geld gaat kosten! Bent u niet bang voor een claim als het niet door gaat?
GBW reageert hierop dat dit onzin is en de bewoners op de Zuidweg wonen er al heel lang, die maken bezwaar.

Stelling 2: Na 40 jaar is het tijd dat de Westlandse Islamitische gemeenschap erkend en geaccepteerd wordt!

VVD; Het is een ongelukkige stelling, men zet zichzelf hiermee op achterstand. Begin met zelfvertrouwen. Het is niet zo somber en zielig. Ook meisjes doen het goed.
CDA; De Islamitische gemeenschap is allang geaccepteerd, maar het kan beter.
D66; Stop nu eens met het wij-zij denken. (de gespreksleider meent dat de ouderen het wel zo voelen) D66 vindt dat je bij de mensen zelf moet beginnen en niet bij de overheid.
GBW; de mensen moeten in zichzelf investeren en vindt de stelling zielig.
PW; Is het eens met het CDA. De Islam. gemeenschap moet zelf mee doen in Westland ook de 1e generatie. Vindt dat ze wel geaccepteerd zijn. De mensen moeten kritisch naar zichzelf kijken.
CHU; is het met het CDA en PW eens.
Westland Verstandig; Ook in sportverenigingen doen Marokkanen volop mee. Sommigen gaan acceptatie zelf uit de weg.

De debaters van de partijen waren:
Arie Wijten CDA
Koos Koolstra CHU
Tamara van Riet D66
Remmert Keizer GBW
Mohamed el Mokaddem PW
Matthé Elema VVD
Jan Bogaard Westland Verstandig
De LPF was niet bij dit debat aanwezig.

Samenvattend: Ik heb dit debat bewust vrij gedetailleerd weergegeven. Omdat er per stelling werd gereageerd is het zo het meest duidelijk wat de partijen vinden. Dit voor hen die er niet bij waren.
Zelf ben ik toch wel erg teleurgesteld in de vraagstellingen en de herhalingen van vragen, dat maakte dat het debat een beetje in een cirkel draaide. Er was ook wel wat agressie bij een enkele bezoeker. Ook ben ik teleurgesteld dat er alleen maar mannen waren en geen enkele vrouw uit de Marokkaanse gemeenschap. Dat is een gemiste kans. Vrouwen zijn belangrijk en maken 50 % van de gemeenschap uit. Nu maken mannen opnieuw de dienst uit en dat helpt niet mee aan het beeld van slechte integratie. Integratie doe je met zijn allen. Het uitsluiten van vrouwen versterkt het negatieve beeld dat de Marokkaanse gemeenschap over zichzelf uitroept. Dat moet toch anders kunnen. De ervaring dat er ook in Westland Islamieten zijn die weigeren een vrouw de hand te schudden vind ik teleurstellend. Dat geld ook voor bepaalde kledingeisen. Ik heb de Koran gelezen en vind nergens regels hierover! Natuurlijk moet je respect hebben voor iemands overtuiging. Maar is er dan in 40 jaar zo weinig geleerd. Het lijkt er op dat de Marokkaanse gemeenschap de kloof zelf in stand houdt, maar ik hoop niet dat dit zo is? Er moet samen hard worden gewerkt om integratie echt goed tot stand te brengen. Veel zal uit de mensen zelf moeten komen. Blijft nog de vraag over de bouw van een moskee. Kan een groep waarvan naar eigen zeggen 80 % onder het minimum zit, een gebouw neer zetten van een paar miljoen? Ik hoop dat het hen lukken zal, dat zou ook goed zijn voor de integratie.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Westland

Westland
Mijn tuin.