Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

17 feb. 2010

Jongerendebat van de WOS 16 02 2010

Het jongerendebat van de WOS werd gehouden op 16 februari bij Westland Partners in Naaldwijk. Met een enorme en heerlijke taart werden we welkom geheten.

Frans Voskamp was de gespreksleider en deed dat erg leuk. Helaas waren er maar ca. 15 jongeren aanwezig, maar die deden het wel heel goed. Een kort verslag hierna:


ChristenUnie Fer Burger
Een toekomstig talent, spreekt gemakkelijk en doet goed mee. Vind veiligheid belangrijk en wil overal camera’s neerzetten. Fer vind het allemaal maar betutteling van de overheid. Fer zegt tegen LPF dat er wel godsdienstvrijheid is… Wil woningen in de kernen bouwen, jongeren moeten in de kernen wonen. Geen coffeeshops in Westland. Stop met gedogen.

LPF Dave van Koppen
De jonge LPF vertegenwoordiger Dave van Koppen verkondigde de bekende standpunten van de LPF. Hij deed wel een zeer belangrijke onthulling op de vraag wat het betekent op de posters ‘Westland voor de Westlanders’. LPF bedoelt hiermee volgens Dave dat iedereen die in Westland woont, werkt of wil komen wonen wordt gezien als Westlander, men sluit niemand uit, het is een gevoel. Ze sluiten dus niemand uit, terwijl de posters dat wel veronderstellen!
Deze onthulling maakt duidelijk dat de tekst op de borden de kiezer dus op het verkeerde been zet want er wordt wel iets anders gesuggereerd.
Op de vraag van de tekst op de borden, ‘stem tegen de moskee’ meende Dave dat het standpunt van de LPF was, veel mensen willen geen moskee, geen minaret van 22 meter hoog, er is genoeg gebedsruimte voor de Islam in Westland en dat is genoeg. LPF wil er ook geen kerken bij. Daarmee mag je constateren dat ook de jongeren van de LPF discriminerend gedrag vertonen en dat is slecht voor de samenhang in Westland.
Hokken en alcohol zijn geen probleem voor LPF, men wil ook meer uitgaansleven in Westland.
LPF wil meer preventie en ziet drankgebruik als eigen verantwoording.
LPF wil woningen voor jongeren in de Westlandse zoom. Geen coffeeshops in Westland.

VVD Rianne Jonker Vindt zoals iedereen huisvesting belangrijk. Hokken horen bij de cultuur. Pleit voor goed onderwijs en sportvoorzieningen.
Vindt dat openbaar vervoer beter moet. Scholing is landelijk geregeld en er zijn weinig slechte scholen! Motivatie van leerlingen moet verbeteren.
VVD wil gelijke voorwaarden voor de bouw van kerken en een moskee. VVD wil winkels altijd open. Geen coffeeshops in Westland.

CDA Martin Buitelaar
Wil dicht bij de jongeren staan. Werkt er aan om jongeren voor de politiek te interesseren. Wil controle maar dit is in de praktijk niet uit te voeren. Maak drank ook bespreekbaar op school. Openbaar vervoer moet beter, maar een railverbinding is niet haalbaar.
Gemeente gaat niet over onderwijs, wel over huisvesting van scholen. Er komt 20 % bezuiniging aan… CDA heeft niets tegen een moskee. Geen coffeeshops in Westland.

GBW Joep van Veen
Hokken is geen probleem, die horen er bij. Drankmisbruik moet wel worden voorkomen. Excessen in drankmisbruik aanpakken door achteraf gesprekken te voeren… vindt drank eigen verantwoordelijkheid van jongeren… GBW vindt dat Westland internationaal is, dus niet bang zijn voor Islam.
GBW wil goedkope woningen in de oude gemeentehuizen bouwen. Geen coffeeshops in Westland.

D66 Antoine Defesche
Wil snel een HBO oprichten en het opleidingsniveau moet omhoog. Hokken zijn verlengde van de huiskamer. Geen coffee shops in Westland.

PW Mohamed el Mokaddem
Mohamed viel op door een agressieve en soms geïrriteerde manier van debatteren. Daarmee deed hij zijn partij geen goed. Zijn standpunten waren vaak wel legitiem, maar hij bracht het niet goed. Vindt dat LPF met 2 maten meet bij het gemeentehuis en de moskee. Vindt onderwijs belangrijk evenals betaalbaar wonen. Wil drankprobleem bij jongeren voorkomen.
Openbaar vervoer moet volgens PW sterk verbeteren in Westland. Geen coffee shops in Westland.

Westland Verstandig Kees van Os
Jongeren moeten zelf aangeven wat ze willen om het naar hun zin te hebben. Kees vindt dat jongeren afspraken moeten maken over drankgebruik in de hokken. Vind dat openbaar vervoer beter moet hij wil geen glas opofferen voor een railverbinding die toch niet haalbaar is. Ieder heeft recht heeft op een eigen gebedsruimte, maar plaats en voorwaarden evenals draagvlak zijn belangrijk.
Koopzondagen moeten aan de winkeliers worden overgelaten. De burger wel de mening vragen. Toeristische bedrijven mogen al op zondag open.
Woningbouw moet een plek voor worden gezocht er is genoeg ruimte. Wat maximale hoogte van betreft staat dit in het bestemmingsplan.
Coffee shops zijn niet gewenst in Westland. In het uitgaansleven ruzies en vechten strenger aanpakken. Schade laten betalen.

Samenvattend:
Het werd een geanimeerde middag waarin de jongeren en hun vragen centraal stonden. De 2 ervaren raadsleden maakten de dienst uit vanmiddag. Dat waren Mohamed el Mokkadem en Martin Buitelaar, maar de anderen lieten ook soms goed van zich horen.

Gemiste kansen:
Invloed van comazuipen en te vaak te veel alcohol op jongeren. Bekend is dat de hersenen en het IQ schade krijgen door alcoholmisbruik bij jongeren.
Het drugsprobleem is nauwelijks besproken terwijl dat toch een probleem is, het gebeurt gewoon.
Geweld op straat, in de horeca en intimidatie en misdraging door sommige groepen jongeren kwam niet aan bod. Gedrag, normen en waarden, opkomen voor elkaar is niets over gezegd.
Ook roken, overwicht en gerelateerde ziekten, een gezonde leefomgeving, het natuurgevoel, cultuur-gen herstellen, een veilige school-huisroute kwamen helaas niet aan bod.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Westland

Westland
Mijn tuin.