Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

17 feb. 2010

Inter debat 16 02 2010

Het debat van de ondernemersgroep Inter bedrijven en Bedrijvenvereniging Wateringveldsche Polder uit Wateringen werd gehouden op 16 februari in Café de Srumpy Pub.

Jan Dirk Stouten was de gespreksleider. Hij deed dat op soms ludieke wijze en kreeg toch een aardig debat op gang.
Op de volgende stellingen moesten de partijen reageren:

1. Om de lijnen tussen het bestuur en de kernen te verkleinen zijn er kernconsulenten aangesteld. Deze oplossing is mislukt, waardoor de afstand tussen bestuur en kernen opnieuw is vergroot.

Partijen waren het over deze stelling wel eens. De proef heeft wel te kort geduurd. LPF vind het weggegooid geld. Uit de zaal kwam nog de opmerking dat ook bewonersverenigingen betrokken moeten worden bij zaken die de leefomgeving aan gaan.

2. De bereikbaarheid van de kernen Wateringen en Kwintsheul is onvoldoende, mede door trage besluitvorming binnen de gemeente.

Partijen vinden Wateringen nog het beste bereikbaar van alle kernen. Kwintsheul ligt wat lastiger, maar de gemeente is nu eenmaal gehouden aan wettelijke procedures.

3. Stop met de Westlandse zoom en geef het terug aan de tuinbouw.
De Westlandse zoom is een fiasco. Teruggeven aan tuinbouw betekent volgens CDA een verlies voor de gemeente van ca. 70 miljoen en is dus onmogelijk. Opties zijn starterwoningen bouwen, een deel tuinbouw. Feit is dat het een dure grap is.

4. De OZB moet omhoog i.p.v. omlaag om de komende in het Westland te blijven investeren.

Westland is volgens de partijen goedkoop in OZB. Maar men wil dit toch niet verhogen.

5. De Paarse krokodil is nu veranderd in een dansende olifant ofwel binnen de Gemeente Westland is nog steeds teveel bureaucratie.

De krokodil is niet weg, bureaucratie is nog volop aanwezig en vertraagt processen. Velen waren op dit punt toch niet blij met de trage gang van zaken bij de gemeente en de laksheid van veel ambtenaren.

Samenvattend was het een van de aardigste debatten tot nog toe. Er ontstond tenminste nog enig heen en weer gepraat. Heel veel diepgang had het niet, maar dat is ook niet te verwachten is mijn ervaring inmiddels.

Partijen reageerden op de stellingen en vaak was men het met elkaar eens. Het meest opvallende van deze avond was wel dat de LPF feitelijk cultuur als totaal onbelangrijk vond. En dat mag als een vreemde opvatting worden gezien omdat een volwaardig mens worden en de kwaliteit van mens zijn af hangt van gevoel voor normen en waarden en de geestelijke ontwikkeling. Daarbij is essentieel de waarde kennen van het cultureel erfgoed, cultuur, kunst en muziek. LPF profileert zich steeds meer als een rechtse organisatie die niet alleen Islam afwijst, maar ook cultuur. De kern van het Westlands bestaan is volgens LPF zoals ik het begrijp, geld verdienen, eten en alcohol. Eerlijkheidshalve zetten zij ook flink in op wonen en veiligheid.

Hoe is het mogelijk dat ook bij sommige aanwezige ondernemers cultuur als nutteloos werd gezien. Is zoveel mogelijk geld verzamelen dan toch het enig belangrijke voor sommigen?

Eerst dacht ik dat GBW met Remmert Keizer en LPF met John Witkamp vrijwel hetzelfde voorstaan als partij. Maar er is toch verschil.
LPF profileert zich steeds meer als een rechtse Wilders aanhanger en GBW is toch wat gematigder. D66 Kees Duivestein profileerde zich heel zakelijk deze avond.
CDA met Theo Duijvesteijn wilde degelijk en bekwaam overkomen en dat lukte aardig.
CHU met Koos Koolstra verkondigde de bekende standpunten.
VVD met Bart Waasdorp kwam niet goed uit de verf. PW met Jan Prins profileerde zich als een partij met een menselijk gezicht en toch zakelijk.
Westland Verstandig debatteerde prima en zakelijk mee met kandidaat Peter Duijsens, zelf ondernemer en advocaat.

Aan het eind van de avond werd als winnaar Remmert Keizer gehuld in een witte Debatjas 2010.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Westland

Westland
Mijn tuin.