Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

21 feb. 2010

Debat COC op 21 februari 2010

De debatleider van het COC debat was Joop van Zijl. Die deed dat aardig, maar niet op een dusdanige manier dat er een goed debat kon ontstaan. Centraal stond de homo emancipatie. Er waren geen duidelijke stellingen, maar wel een aantal, soms vage, vragen.

Thema 1 de roze ouderen.
Er is een landelijk keurmerk roze ouderen. Gemeente Westland vindt het niet haar taak daar iets aan te doen.
Uit de antwoorden van de partijen kon ik het volgende halen:
Het is niet de taak van de gemeente en de gemeente heeft niets over de instellingen te zeggen. Belangrijk is wel aandacht te vragen en voorlichting te geven. Personeel en management van instellingen moet worden geschoold.

Er wordt ook gesuggereerd dat via een persoonlijk budget mensen zelf beter kunnen bepalen waar ze in een instelling gaan wonen.
Er is geen meerderheid voor aparte instellingen voor de homo medemens, dat wordt als onwenselijk gezien. Instellingen moeten gewoon de wet uitvoeren en zich aan de regels houden. Het discrimineren van homo’s moet gewoon stoppen. Mensen moeten zich in een zorginstelling gewoon thuis, en vrij kunnen voelen. Als dat niet zo is moet dat worden aangepakt. Het keurmerk de roze loper is dus eigenlijk niet nodig. Het moet normaal worden voor alle specifieke groepen zich thuis te kunnen voelen.

Bij het debat met de moslims en ook bij anderen merkte je dat overal die wens is naar apart in een hokje te gaan zitten. Dat is niet wenselijk en ook nog eens onbetaalbaar. Mooie kreten als er mag niet worden gediscrimineerd, accepteer elkaar en vrijheid, zijn dooddoeners, er moet gewoon hard worden opgetreden tegen instellingen die het niet goed doen. Het beleid moet overal hetzelfde zijn.

Stelling 2 Algemeen homobeleid hoe zit dat.
D66 heeft als enige een aparte paragraaf hierover. Partijen vinden het onzin om een aparte paragraaf hierover op te nemen. D66 kon op vragen ook niet duidelijk maken wat ze eigenlijk bedoelt.
Veiligheid is een punt omdat homo’s nogal eens last hebben van onveilige situaties. In het algemeen vinden partijen dat met algemene middelen de veiligheid moet verbeteren en er is niet een speciaal veiligheidsbeleid voor homo’s nodig. Doelgroepenbeleid is onwenselijk.
Uit de zaal wordt nog geroepen dat de gemeente Westland niet veel doet met de wettelijk verplichtte antidiscriminatiewetvoorziening. Vanuit het panel hoor je dat er meer voorlichting moet komen en ook inzet van centra voor jeugd en gezin kan helpen. Wie het nog snapt mag het zeggen!

Ook op scholen gebeurt wel wat, maar niet structureel. Er zijn ook nog scholen die homoleraren ontslaan, bij Christenen en ook bij Moslims… Een ander riep dat er ook een taak bij de ouders ligt. Uit de zaal komt de opmerking dat kinderen een breder beeld moeten krijgen: samenlevingsvormen, 2 moeders, 2 vaders, het moet allemaal kunnen.
Een aparte wethouder hiervoor wordt als onzin gezien.

Stelling 3 De economie zit tegen, er moet worden bezuinigd. Hoe houdt je geld vrij voor homo emancipatie?
Partijen weten niet hoe de bezuinigingen uitvallen en er zal altijd wel wat geld zijn voor dit doel. Toezeggingen worden niet gedaan.

De partijen werden vertegenwoordigd door:
LPF; John Witkamp
CDA; Arie Wijten
D66; Maxim van Ooijen
PW; Swen Zuiderwijk
VVD; Bart Waasdorp
GBW; Rem Keizer
Westland Verstandig; Corrie Stolk
ChristenUnie; was niet aanwezig

Samenvatting:
Opnieuw ben ik teleurgesteld naar huis gegaan na een debat. Het is jammer om te zeggen, maar het was echt niets. Ik heb wel momenten van humor ervaren, maar daar kwam ik niet voor... De vragen waren al niet boeiend en de antwoorden bleven steken in algemeenheden.
Je merkt in dit soort doelgroepdebatten dat alle doelgroepen eigenlijk specifiek beleid willen op hen gericht. Dat dit niet haalbaar en ook niet wenselijk is wordt niet echt begrepen. Ieder kijkt toch naar het eigen belang.
Partijen waren vooral bezig met het elkaar een beetje triggeren en vliegen afvangen. Soms een genante vertoning en goede politiek onwaardig, soms zelfs te treurig voor woorden.
In het debat ging men voorbij aan het feit dat in de maatschappij vanuit religies zoals het Christendom en ook vanuit de Islam, homofilie over het algemeen wordt afgewezen. Dat van daaruit de maatschappij moeilijk tot acceptatie komt is niet besproken. Er is nog veel onkunde en een taboe op het onderwerp. Een gemiste kans om in dit debat bruggen te slaan...

Opnieuw was de zaal vooral bevolkt door de partijen en hun aanhang. Slechts enkele mensen uit de doelgroep waren aanwezig. Er zouden maar 3 Westlanders lid zijn van het COC? De rest is dan waarschijnlijk homo in het geheim, want het is bekend dat ca. 8 % van de bevolking homo is, dat zijn 8000 Westlanders? De vraag is waarom wil je dit soort debatten nog houden als de doelgroep toch niet op komt dagen, mijn politieke mede- en tegenstanders ken ik nu wel? 
Nu ben ik als gewone burger ineens in het politieke veld terecht gekomen. Dan kan en wil je het objectief benaderen. Echt verhelderend is het allemaal niet helaas. Mensen die nog niet een goed debater zijn worden door sommigen benaderd op een manier die ik niet de mijne wil noemen... Het is eigenlijk voor iedereen tijdverspilling, in ieder geval dit COC debat.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Westland

Westland
Mijn tuin.