Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

9 jan. 2010

Logo Westland Verstandig onthuld


Eindelijk, het is zo ver. Het flitsende logo van Westland Verstandig is onthuld. De jonge creatieve ontwerper Jerom van der Loos, een dynamische Westlandse ondernemer, heeft er iets heel moois van gemaakt. Dit logo wordt het herkenningsteken van de nieuwe partij.

8 januari 2008 onthulling van het logo van Westland Verstandig.
Onthulling door Corrie Stolk, voorzitter van Westland Verstandig.

Dames en heren,
Als eerste voorzitter van de nieuwe politieke partij in Westland mag ik namens de partijleden vandaag ons logo onthullen.
Niemand had een jaar geleden gedacht dat wij vandaag hier zouden zijn en samen deze handeling zouden verrichten. Zelfs nog maar 2 maanden geleden was daar geen zicht op.
Een politieke partij begin je niet zomaar even. Toch hebben wij het aangedurfd dit wel te doen.
Waarom zult u zeggen?
Wel, dat was bittere noodzaak, wij konden niet anders.
Tijdens onze acties in de gemeenteraad richting het te dure en te grote nieuwe gemeentehuis, de foute plek, en het te dure Verdilaanplan, en de kernenproblematiek, hebben wij ervaren dat de politiek in het algemeen niet erg goed luistert naar wat burgers komen vertellen in de raad.
Wij hebben ervaren dat wij niet serieus werden genomen, erger nog, men vond inspraak van burgers vooral hinderlijk. Het doorkruiste de plannen die veel raadsleden zelf hadden met Westland.
Wij zijn aangevallen, uitgemaakt en genegeerd en men heeft niet veel met onze goede suggesties gedaan.
U begrijpt, wij konden niet anders dan een politieke partij oprichten.
Wij willen niet lijdzaam toezien hoe veel zaken in ons Westland niet goed gaan, hoe burgers worden genegeerd en veel kernen verpauperen.
Wij willen niet toestaan dat een groot deel van de Westlanders zegt niet meer te gaan stemmen en zich afkeren van de eigen leefomgeving.

Alleen samen kunnen wij een fantastisch mooi en leefbaar Westland opbouwen.
Westland Verstandig, is uw partij en wij willen een stem worden voor alle Westlanders.
Niet alleen bij de verkiezingen luisteren wij naar onze mede-Westlanders, maar ook daarna.
Burgers moeten blijvend een stem hebben bij zeer belangrijke zaken die ons allen aangaan.
Dames en heren, ik ga nu over tot het onthullen van ons logo.

Dit logo is ontworpen door een jonge creatieve Westlandse ondernemer Jerom van der Loos. Een man met talent en inspiratie, zoals wij Westlandse ondernemers graag zien.
Dames en heren, Ik onthul nu het logo………………, onthoudt het, draag het uit, ga rond en vertel een ieder ons verkiezingsprogramma te lezen en te ontdekken wat Westland Verstandig voor hen kan betekenen.

Stem op uzelf, stem op Westland Verstandig…Hierna leest u de betekenis van dit logo.
Het logo en de huisstijl hebben de volgende betekenis en symboliek:
De naam Westland Verstandig spreekt voor zichzelf.
Het gaat om verstandige besluiten nemen voor alle Westlanders, waarbij een gezonde leefomgeving voorop staat in een economisch bloeiende omgeving.
Een leefomgeving waarbinnen cultuur en natuur een centrale plaats hebben. Daarbij verantwoording afleggend naar het heden en naar toekomstige generaties.
De cirkels symboliseren de drie belangrijkste groepen in Westland: de burgers, het bedrijfsleven en de overheid.
Het eerste deel van de naam heeft een dunne letter en staat voor de Westlandse nuchterheid en no-nonsense mentaliteit.
Het tweede deel van de naam is in kapitaal en vet met en heeft als uitstraling: Sterke partij, groot denken. Een partij die staat voor haar standpunten en hiervoor durft te vechten.
De pay off onder het logo heeft een rode schrijfletter om verbondenheid met de burger te illustreren.
De cirkels symboliseren de Westlandse kernen. Met hun eigen identiteit, ideeën, wensen en behoeften, die in het midden op een respectvolle wijze bij elkaar komen.
De cirkels zijn ook te zien als boom, van boven af. De associatie staat voor kracht, betrouwbaarheid en solide groei. En voor het agrarische karakter dat kenmerkend is voor de Westlandse regio.
De witte banen in de cirkels symboliseren ideeën, visies en oplossingen waarbij de paden elkaar in het midden kruisen.
De kleur Groen: hoop, groei, toekomst, lente, vertrouwen, rust, natuur en gehechtheid.
De kleur Blauw: trouw, oprechtheid, kleur van het universum en de lucht.
De kleur Rood: kracht, houden van, strijd en moed.
In accenten van de huisstijl gebruiken wij de kleuren:
Oranje: zakelijk, koninklijk, beschermend en warmte.
Wit: vast vertrouwen en waarheid.
Grijs: luxe, zakelijkheid en wijsheid.
Westland Verstandig wil alleen FSC papier voor haar drukwerk gebruiken om zo het milieu te sparen. En wij willen zoveel mogelijk via moderne communicatiemiddelen doen waardoor een minimaal gebruik aan drukwerk en papier nodig is. Ook dat spaart ons milieu.
Met deze symbolische betekenis geven wij een extra dimensie aan ons logo en aan de partij die wij willen zijn, een partij die het beste wenst voor alle Westlanders.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Westland

Westland
Mijn tuin.