Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

9 jan. 2010

Nieuwjaars toespraak 2010 Westland Verstandig

Start van de verkiezingscampagne.
8 januari 2010 Corrie Stolk, voorzitter

Beste mede-westlanders,
Ik wil iedereen veel goeds, een goede gezondheid en uiteraard ook een ‘verstandig’ politiek jaar toewensen!
Ik wil graag even stilstaan bij politiek in Westland en de oprichting van Westland Verstandig.
Waarom Westland Verstandig?
Ongeloof en berusting heersen in Westland. Velen zeggen niet te gaan stemmen. Men zegt, het helpt niet en ze doen toch waar ze zin in hebben, u herkent het!

De soap rond het dure gemeentehuis en het Verdilaanproject is nog niet voorbij.
Veel kernen krijgen te weinig aandacht en geld. Leefbaarheid, natuur en cultuur komen op de laatste plaats.

Het wordt tijd om de unieke identiteit van iedere kern te behouden en te versterken.
Daarom is in 2009 de actiegroep Westland Verstandig opgericht. Met ludieke acties, zoals het aanbieden van de groene krokodil aan de burgemeester en een spaarvarken aan de wethouders, trokken wij de aandacht. Met stevige teksten, gezang en een hoop publiciteit is Westland en de politiek door ons wakker geschud.

Om het werk, voor u, echt goed te doen is in december de politieke partij Westland Verstandig opgericht.
Ik ben er trots op dat ‘betrokken Westlanders’ het aandurven om in een zeer korte tijd een partij op te richten en een uitdagend verkiezingsprogramma te schrijven.
Wij komen met ijzersterke standpunten waar ‘Verstandige Westlanders’ in geloven.

Een betrouwbare partij, dat wil Westland Verstandig zijn! Maar wat moet je anno 2010 doen om dat waar te maken?  In hoeverre ben je als raadslid door burgers gemandateerd om Westland goed te besturen, wat zijn daarbij je grenzen?
Wanneer en in hoeverre moet je burgers wel of niet betrekken bij besluitvorming? Krijgen burgers voor belangrijke zaken ook rechten na de verkiezingen, bijvoorbeeld via een referendum?
Waar moet het naar toe in het politieke landschap van ‘de oude en nieuwe politiek’. Burgers vervreemden zich van de politiek en de overheid.

Vroeger waren mensen die invloed wilden uitoefenen actief lid van een politieke partij. Daar konden ze hun stem laten horen en invloed uitoefenen op de politieke besluitvorming.
Partijpolitiek als enige methodiek, is niet meer voldoende democratisch.
Te weinig mensen zijn betrokken bij belangrijke besluiten, zoals de bouw van een nieuw gemeentehuis of altijd koopzondagen?

In het verleden stemde iemand vaak zonder nadenken op een bepaalde politieke organisatie, een politieke kleur. Maar is dat nu nog wel voldoende?
Kan je nog wel stemmen vanuit een automatisme? Kan je nog wel stemmen zonder de standpunten van de partijen te kennen? Wij denken van niet!

Kijk wat er recentelijk in de Westlandse raad is gebeurd waarbij, met maar 1 stem verschil, de kleinst mogelijke meerderheid, de grootste mogelijke minderheid buiten spel zet. Hoe creëer je dan nog draagvlak in de samenleving!


Wij willen samen met de Westlanders het beste kiezen voor ons allen!
Westland Verstandig wil de leefbaarheid en de kwaliteit van de woonomgeving bevorderen van alle burgers.
Betere luchtkwaliteit, minder geluidoverlast, meer groen en natuur. Meer cultuur, kunst en muziek.
Wij willen er aan werken dat mensen in de straat weer rekening gaan houden met de buren, dat overlast verdwijnt en veiligheid toe neemt.
Wij gaan voor een goede samenwerking met elkaar, burgers, het bedrijfsleven, organisaties en de overheid.
Basiselementen hierbij zijn individueel respect, gelijke behandeling, normen en waarden, medewerking en effectief functioneren.

Wij vinden dat politieke partijen belangrijk zijn, mits ze een duidelijke ideologie hebben en er aan visievorming wordt gewerkt. Dit is noodzakelijk voor stabiliteit en deskundigheid.

Wij willen de politiek ook meer verpersoonlijken. Burgers willen weten wie dat zijn in die partijen en wat ze willen, wat ze voor hen kunnen betekenen.
Wij willen bij belangrijke zaken, directe burgerraadpleging faciliteren via een referendum.
Natuurlijk moeten onze politici de gelegenheid krijgen om te groeien in hun rol. Wij willen ze inbedden in een stabiele partij met kritische mensen om hen heen.
Dat is voor ons een leerproces want wij zijn nog maar pas geboren! Maar wij gaan er wel voor, op zijn Westlands! Met vallen en opstaan zullen wij klaar staan om u te dienen!

Politici leven in een moeilijke en uitdagende tijd. Westland Verstandig wil vast houden aan datgene wat goed en waardevol is. Vernieuwing om de vernieuwing is niet onze wens.
We willen gestructureerd contact met burgers. En we zullen onze politiek herkenbaar maken met mensen die integer en deskundig zijn en die opkomen voor wat werkelijk belangrijk is.

Ja, Westland Verstandig heeft als politieke partij een eigen identiteit en zal dat uitstralen.
Onze visie geeft betekenis aan wat wij willen en doen of 'waar we voor gaan'.
In ons programma wordt aangegeven wat de partij wil betekenen voor de Westlanders en de leden.
Centraal staat dat wij een harmonische ontwikkeling van Westland en haar bewoners willen bevorderen.
Vanuit onze visie bepalen wij de strategie en de partijdoelen. Ook is de visie leidraad voor duidelijk en integer handelen.
Om een goede visie te formuleren is durf nodig om hierin scherp te formuleren. Westland Verstandig heeft de visie en durf.

Het uitgangspunt voor ons handelen baseren wij op de ideale mix van: Sociaal - Democratisch – Liberaal.

Wij willen een harmonieuze samenleving op basis van Democratische waarden, Vrijheid en Respect bereiken.
Dat betekent ook een betrokken samenleving waarin verantwoordelijkheid en respect centraal staan.

Dames en heren, met uw steun en stem bij de verkiezingen gaan wij voor u aan de slag.
Westland Verstandig geeft de Westlander blijvend een stem, ook na de verkiezingen!
Met het uitspreken van deze nieuwjaarsrede geef ik tevens het startsignaal voor onze verkiezingscampagne.

Het hele team van Westland Verstandig wenst u allen een waardevol en gelukkig 2010

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Westland

Westland
Mijn tuin.