Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

28 mei 2009

Actiegroep WV persbericht 28052009

Persbericht van de Actiegroep Westland Verstandig
Naar aanleiding van ons inspreken op de belangrijke raadsvergadering van 26 mei aangaande de bouw van het gemeentehuis en het Verdilaanproject in Naaldwijk.

Begin persbericht
Actiegroep Westland Verstandig spreekt gemeenteraad toe
In de voltallige raadsvergadering van 26 mei heeft de actiegroep Westland Verstandig op indringende wijze de gemeenteraad toegesproken.
Standpunten die vele Westlanders samen delen over het beleid in de gemeente en de bouw van het dure nieuwe gemeentehuis in Naaldwijk en het Verdilaanplan, zijn aan de raad meegedeeld.
zal lopen, staan al bijna 5000 steunbetuigingen tegen, en slechts 15 die voor de bouw van het gemeentehuis zijn. Wij bedanken allen die ons steunen.
In de kettingmail op wesje-westland@live.nl die tot 1 maart 2010
Opvallend was de arrogante reactie van partijleiders; het CDA, de hr van Wijten; LPF de hr Witkamp en Gemeentebelang Westland de Hr Keizer.
Met veel woorden en gedraai hebben ze hun eigen falen in informatieverstrekking en slechte communicatie naar de burger goedgepraat en geprobeerd schuld vooral bij anderen te leggen. Daarbij ontzien ze niemand,
maken anderen belachelijk, zelfs oud wethouder van der Zwan die het met communicatie allemaal niet goed heeft gedaan! Beneden peil is ook de breedvoerige oppervlakkige redenering die tot doel had: het eigen straatje schoonvegen en de burger verwijten dat die niet geïnteresseerd is en niet
naar raadsvergaderingen komt. Sterke woorden als leugens, en kleineren van burgers die inspreken, ook
Progressief Westland werd zo belaagd. Witkamp vergeleek burgers met een groep kleinzielige supporters die komen klagen.


Progressief Westland was de enige partij die wel een luisterend oor naar de burgers heeft en hier iets mee doet. Succesvol politiek bedrijven doe je dus met een grote mond, grof geschut en slaan onder de gordel!
Feit is dat objectieve informatie over het gemeentehuis nauwelijks te vinden is, niet bij de gemeente, niet bij de partijen en niet op Internet.
Het is vooral window dressing, mooie verhalen zonder harde feiten met als doel hun idee er door te krijgen, rammen desnoods! Logisch dat burgers nu nog stelliger zeggen dat de gemeente en politiek toch hun eigen zin doen en er niet naar de burger wordt geluisterd, jammer...
De vertrouwensbreuk tussen de burger en de politiek is na 26 mei volledig.


Veel Westlanders die in de raadzaal aanwezig waren hebben zelf kunnen horen hoe de politiek in het
Westland werkt... en misschien hebben ze wel gelijk als ze zeggen dat je stem verheffen en argumenten aandragen, toch niet helpt... dus laat maar, en dat is jammer... We moeten juist wel intensiever bij het politiek besluitvormingsproces betrokken raken. Partijen moeten veel beter naar de burgers leren luisteren en niet alleen hun eigen stokpaardjes berijden en hun eigen ego oppoetsen.


Het Actiecomité Westland Verstandig heeft aan burgemeester van der Tak een symbolisch cadeau overhandigd. Een groene krokodil voor zijn verzameling. De paarse krokodil had hij al, die is symbool van publiek verzet tegen regelzucht en bureaucratie, voor gebrek aan klantvriendelijkheid en integriteit en lak hebben aan de burger.
Onze Groene krokodil staat symbool voor hoop, vertrouwen, balans en democratie. Groen is ook de belangrijkste kleur van onze Westlandse vlag en symboliseert eenheid, die er nog niet is. Het groen symboliseert ook het tekort aan groen in het Westland en het milieu.


Aan de Wethouders is ook een cadeau aangeboden. Een Spaarvarken voor Wethouder van financiën Theo Duijvestijn. Het comité vraagt de Wethouders hiermee om als Goede Huisvaders op de centen van de Westlanders te passen en te zorgen voor een gezonde financiële situatie van het Westland nu en in de toekomst.


Einde persbericht. Namens Westland Verstandig, Aad van Uffelen


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Westland

Westland
Mijn tuin.