Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

25 mei 2009

Copyright en Disclaimer

Copyright: © Aad van Uffelen, Gemeente Westland, Nederland.
Niets uit deze weblog mag worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, downloaden naar websites, databases of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur/maker/eigenaar van deze weblog. Dit volgens de huidige Nederlandse en Internationale auteurs- en copyrightwet(ten).
Het is uitsluitend toegestaan de informatie van deze site voor persoonlijk privé-gebruik te downloaden of het (of delen) op enig andere wijze er uit te gebruiken.
Naamsvermelding (bronvermelding) van de weblog en de rechthebbende auteur is verplicht indien u iets van informatie gebruikt.
Zonder schriftelijke toestemming is het niet toegestaan informatie van deze site op enige wijze commercieel te gebruiken. Aan deze weblog kunnen geen rechten worden ontleend.

Disclaimer en Privacy
De informatie in deze weblog is met zorg samengesteld. De informatie berust op betrouwbare bronnen en/of zorgvuldige analyse. Wij garanderen niet de juistheid, geschiktheid en/of volledigheid van de geboden informatie en zijn niet verantwoordelijk te stellen voor eventuele tekortkomingen of onjuistheden. Noch de eigenaar(s) van de weblog of de auteur(s) zijn aansprakelijk te stellen voor eventuele schade als gevolg van eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden in de informatie.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Westland

Westland
Mijn tuin.