Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

4 jan. 2020

Is het Westland of Het Westland ?

Al meermalen publiceerde ik over het onjuiste taalgebruik om de gemeente Westland te duiden.
Stelselmatig wordt ''het Westland'' gezegd als men ''gemeente Westland bedoelt.

Het is natuurlijk logisch niet te zeggen, ''ik woon in Het Delft''... Waarom dan wel ''ik woon in Het Westland als je gemeente Westland bedoelt?
Je kan natuurlijk wel zeggen dat je in de streek ''Het Westland'' woont....

Toch is dit alles nogal verschillend en leidt taalkundig tot grote verwarring.

Vooral ook de gemeente Westland zelf, raadsleden en de burgemeester vervallen in deze slordigheid.
Ook tekstschrijvers voor het college en de raad, ambtenaren volharden in een foute benaming.

In bijgaand artikel nog maar weer een poging om aan te geven hoe de gemeente Westland juist kan worden benoemd. 2020 een nieuwe kans het beter te doen...

Hierna een artikel over dit onderwerp:

Is het; Het Westland of Westland?
Aad van Uffelen; 4 januari 2020

Vrijwel dagelijks wordt door veel Westlanders de aanduiding van onze gemeente Westland foutief gebruikt. Dat gebeurt ook in de pers, door bedrijven, op Internet en recent weer in de nieuwjaarstoespraak van de burgemeester van Westland.

Het is jammer en taalkundig behoorlijk onjuist om als je gemeente Westland bedoelt, te zeggen ‘’Het Westland’’. Om het gelijk maar duidelijk te stellen: Gemeente Westland is slechts een onderdeel, een stukje van het aloude gebied ‘’het Westland’’.

Ik citeer hierbij uit het boek: ‘’De sociografie van een tuinbouwgebied Het Westland. Een academisch proefschrift van Alexander Antonius Adriaan Verbraeck uit 1933, ter verkrijging van de graad van doctor in de letteren en wijsbegeerte aan de universiteit van Amsterdam.
Het boek is een prachtige beschrijving van het Westland in de jaren rond 1930.

…’’Het Westland is nooit een staatsrechtelijk begrip geweest, men zal … tevergeefs zoeken naar administratieve grenzen. …Het Westland omvat het gebied ten Westen van Delft, waarvan de noordgrens gevormd wordt door de oude gemeentegrenzen van Loosduinen en Den Haag; de oostgrens loopt midden door Rijswijk; de buurt Sion is van ouds een tuinbouwgebied dat zich één voelde met het Westland. Schipluiden en Maassluis vallen ook buiten deze streek.

Twee grensplaatsen van het Westland, waarvan de eerste buiten en de tweede binnen het gebied valt, zijn Den Hoorn en Maasland. Ten zuiden van Delft heeft het Westland als natuurlijke grens het weidegebied dat zich uitstrekt van genoemde stad tot aan den Maasdijk. De zuidgrens wordt gevormd door den Nieuwen Waterweg.

Het Westland omvatte de volgende dorpen: Loosduinen (gemeente den Haag); Monster, een gemeente vormend met Poeldijk, Ter Heijde aan zee en Kwintsheul-Noord; ’s-Gravenzande, Naaldwijk met Honselersdijk en Maasdijk; Hoek van Holland (sinds 1914 gem. Rotterdam; Wateringen met Kwintsheul-Zuid; de Lier en Maasland.

(Opm. Sinds 2004 is na fusie van de gemeenten: Naaldwijk, (met ook de dorpen Honselersdijk en Maasdijk); ’s-Gravenzande (met Heenweg), De Lier, Monster (met Poeldijk en Ter Heijde) en Wateringen (met Kwintsheul), de gemeente Westland ontstaan)
Tevens is toen de gemeente Midden-Delfland ontstaan uit de gemeenten Schipluiden
(waarin de dorpen het Woud en den Hoorn  en Maasland.
Ook de buurtschappen Hodenpijl, Ter Lucht, de Zweth en Gaag vallen onder Midden-Delfland)
Geographisch en administratief is Het Westland géén eenheid waarvan scherpe begrenzingen ontbreken. Door de groei van de tuinbouw is men het gebied wel als een economische eenheid gaan zien (opm. later de Glazen stad)

Het is niet juist Het Westland als organisatorische eenheid te zien toen het veilingwezen zich ontwikkelde’’…
Tot zover uit het boek van de heer Verbraeck.

Eerder schreef ik al over deze naamsverwarring, maar tot nog toe blijft men volharden in een onjuiste naamgeving van de gemeente Westland. 
Gaat het over de gemeente Westland, zeg dan gemeente Westland of gewoon Westland.
Is iedereen die in het aloude gebied ''het Westland'' woont dus ook nog eens een Westlander?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Westland

Westland
Mijn tuin.