Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

28 nov. 2017

Rentmeester Naaldwijk Splijtzwam, List en Bedrog?Beste lezer... ik moest dit even kwijt, vergeef mij uw verstoring! 

Krachtige impuls en ongelukken bij Rentmeester! Een ongelijk debat met 1 winnaar en 99 verliezers!


De strijd om de rentmeester wordt gewonnen door de projectontwikkelaar en zijn vrienden bij de gemeente en politiek.
Is het al een gelopen race, vol eigenbelang, list en bedrog? Of wordt het nu eindelijk alsnog eerlijk, open en transparant gespeeld, ik denk, vergeefse hoop?

Het Valse Mantra is economische impuls voor Naaldwijk en levendigheid.
Dat Westland richting 2050 naar minstens 175.000 inwoners gaat lijkt een feit, wenselijk of niet.

Kassen verdwijnen, huizen verschijnen.
Waar die mensen moeten werken en recreëren is een raadsel en dat wegen in chaos belanden och, het is nu al een puinhoop, lelijkste en kaalste gemeente, niet iets om trots op te zijn.
Straks ook echt onbereikbaar.
Zelfs de trotse 4baanswegen naar en door Westland die er aan komen leiden tot een armageddon, tot totale chaos en verstopping, sluiproutes voor files op de A4. Hoezo ontsluiten; opsluiten en insluiten zullen ze bedoelen.

Mensen gaan ook niet allemaal in het dorp Naaldwijk wonen, dus is er geen noodzaak voor een mega supermarkt daar. Westland is een dorp met ca. 20.000 inwoners.
Of speelt op de achtergrond de Metropool een rol en de banken, de eis hier vele duizenden woningen te bouwen om de bouwopgave van de provincie 230.000 huizen deels in te vullen?

Rabobank haar eerste doel is 400 tuinders weg en alle kleine tuinders niet meer steunen. Dat past in het beleid om 1000 ha kassen op te offeren voor woningbouw en bedrijventerreinen. Rapporten (zoals Verkassen) zijn daar duidelijk over. Vorige week ging het in het gemeentehuis aan de Laan van de Glazen Stad (die stad bestaat niet meer) over de toekomst van Westland, ook daar was het vooral een feessie voor de bühne...)
Alleen lezen raadsleden en bestuurders dat niet en niet lezen, niet weten, maakt dom.
Dus volgen er domme besluiten en daar zijn er al heel veel van genomen de afgelopen jaren.
Te vrezen valt dat de meeste raadsleden stukken niet kennen, niet (goed) lezen, onderliggende rapporten niet bestuderen, geen analyse maken om tot inzicht te komen.
Toegegeven, dat is veel werk, lastig en moeilijk. Dus doen raadsleden wat hun politieke bazen hen zeggen te doen en belangen zijn groot.

Nu al is het in Naaldwijk bij de Rentmeester en omgeving voor fietsers al gevaarlijk via de W. van Hooffstraat en Patijnenburg en omgeving.
Vooral moeders en kinderen en ook ouderen komen nog meer klem.
Nu al fietsen velen terecht vaak over het voetpad om niet te worden geplet door auto’s of in het tochtgat ondersteboven te gaan.
De meeste raadsleden die die mega supermarkt steunen (vooral GBW, LPF en CDA) geven niets om burgers zo blijkt uit hun handelwijze.
Hun diensten zijn voor de (al dan niet bevriende) projectontwikkelaar, of voor een grootheidswaanzinnig idee van een Groot Wereld Reddend Westland.
Dus niet voor burgers. De auto is heilig, de fietser en wandelaar zij zijn verguisd. Een wethouder gaf in 2016 zelfs aan geen fietsen in het centrum te willen, vond hij rommelig en niet mooi!

Bestuurders en raadsleden die dit bijgewerkte plan goedkeuren  (het is geen nieuw plan) moeten eigenlijk worden opgesloten en behandeld, zij zijn, zo bewijzen zij zelf keer op keer, niet in staat verstandige besluiten te nemen.
Nog los van de miljoenen burgergeld die de gemeente er in steekt zoals in een idiote rotonde, terwijl de projectontwikkelaar met de winst verdwijnt.
Naaldwijk loopt komende jaren gillend uit de bocht, gierend vast, fietsers worden verdrukt en verpletterd onder het autogeweld in het centrum van het dorp omdat daar een belachelijk grote megamega supermarkt moet komen.
Voor wie eigenlijk, er staan nog genoeg winkels leeg in Westland. En buursteden bouwen ook alsmaar meer en grotere winkelcentra? We zijn nu toch echt van het padje af!
Willen we echt duurzaam worden, iets doen aan klimaatproblematiek, rechtvaardigheid en gelijke verdeling in de wereld, dan moet ook deze supermarkt er niet komen.
Naaldwijk niet nog voller en drukker, geen MEGA supermarkt, maar spreiding en verbetering van de dorpskernen?

We moeten naar een andere economie. Prof. Jaap van Duijn schreef hier jaren geleden al over, lees ook zijn indrukwekkende boek De Schuldenberg eens... dan wordt je vanzelf wakker!
Dit kan niet door gaan, groei kan niet eindeloos doorgaan, je groeit vanzelf kapot.
Net als het kankerverwekkende verguisde bestrijdingsmiddel Glyfosaat (Roundup) dat de EU en ook NL dus net weer voor 5 jaar toestaan. Een natuurvernielend onkruidbestrijdingsmiddel dat is gebaseerd op dood groeien van de plant, wordt grootschalig over maïs en soja gespoten, eten voor mens en dier...)Hoezo, natuur en klimaat beschermen, de aarde redden? Zaad wordt in miljoenen liters insecticide preventief gedoopt om een grotere oogst te krijgen, met als gevolg uitsterven van het bodemleven en vervolgens uitsterven van insecten en vogels, inmiddels al 80 %
Hoezo geven wij wat om de aarde!

Nu is er dan de beroemde econome Kate Rayworth
Een super woman, een vrouw met een frisse visie. Juist dat mis je in Westland, visie... helaas zijn wij visieloos en rommelen maar wat aan met projecten zonder enige samenhang...
Kate wil economie baseren op planetaire integriteit en menselijk welzijn. Eerlijke verdeling van welvaart. (waar las ik dat eerder.... bij het CDA misschien... iets van Rentmeesterschap en Rechtvaardigheid ?
Economie moet er voor iedereen zijn, niet alleen voor een paar % rijken.
Economie kan niet alleen maar groeien, dat is catastrofaal. De donuteconomie die zij bedacht biedt kansen.
Niets in de natuur groeit maar eeuwig door, wel onze economie die als heilige graal groeien heeft, hoe meer hoe beter.
Dank zij de groei halen we de duurzame doelen niet, klimaat warmt verder op naar 4 tot 7 graden, ook Nederland gaat dan ten onder bij mega zeespiegelstijging.
Het vaste ijs op Groenland smelt al, toendra’s en steppes smelten en methaan komt onbeperkt vrij.  Ook het kappen van oerbossen voor palmolie en veevoer leidt tot vernietiging van ecosystemen en dus biodiversiteit. (biodiversiteit is al met ca. 80 % verminderd zoals insecten)

Hoezo klimaat redden met een geothermieborinkje... (waarvan we de risico's zoals aardbevingen, vernielen van waterlagen e.d. niet kennen)
Of een paar miljoen mensen van het gas af halen terwijl er meer dan 2300 nieuwe kolencentrales in de wereld worden bijgebouwd...
Als we doorgaan de vitale functies van onze planeet uit te putten, leeg te trekken, te vervuilen en vernielen, dan vernielen we onszelf.
(we plegen Ecocide, plunderen de aarde, vervuilen de zee, vernielen de natuur, vervuilen de lucht en consumeren ons een obesitas)
Naarmate de planeet meer uit balans raakt, raakt het in verval en de kritische grens is dichtbij.

Westland is HET voorbeeld in de wereld waar al eeuwen ECOCIDE is gepleegd en nog doen wij dat hier. Ken je geschiedenis...
We consumeren meer dan de planeet aan kan. Meer bezit en geld, meer eten, van alles meer, is niet beter.
Ook groene groei is groei en niet altijd goed voor de planeet. Vooruitgang wordt achteruitgang.
Niets in de natuur groeit oneindig.
Ons egoïsme leidt tot alsmaar meer willen, nooit genoeg hebben. De gevolgen van oneindige economische groei is rampzalig. Wel fijn natuurlijk als een miljonair multimiljonair wordt...
En ook dit argument ontbreekt in het debat over de Rentmeester, over Westland, over dorpen, over economie, over natuur.
Het gaat helaas alleen om de kleine paar % die er beter van worden.

QUOTE VAN KATE:
Geluk vind je niet in oneindig meer geld en bezit, maar in creativiteit, contact, waardering, respect, saamhorigheid, verbondenheid, gezondheid, homegevoel, natuur.


Tot slot:
Winkelen maakt niet gelukkig, het is korte termijn bevrediging, opvullen van je geestelijke leegte en gebrek aan waardering en erkenning.
In een Megasupermarkt vind je ca. 85 % ongezonde, foute of zinloze producten... Een MiniGezondFoodmarkt is een beter idee en past in het Gezonde voedseldenken van de Westlandse tuinders.
Elke burger, politicus, manager, baas, leider, werkeloze, jongere, oudere, een ieder moet nu in actie komen om de toekomst te redden.

DOEN

O ja, lees dit ook even.
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Westland

Westland
Mijn tuin.