Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

23 sep. 2017

Schefferkmap: compensatiegroen heeft geen ecologische kwaliteitArtikel 4 over het Schefferkamp de Lier                        
Aad van Uffelen  10-04-2017 (gepubliceerd op 23-09-2017)
Compensatiegroen heeft geen ecologische kwaliteit
(Het Schefferkampbos wordt op dit moment gekapt. Eerder schreef ik artikelen hierover en meermalen spraken wij in bij de gemeenteraad over dit onderwerp. Niets mocht baten, het kappen is nu in volle gang. Nu pas ontdekken omwonenden en anderen de ramp van dit besluit.) Ik wil u dit artikel niet onthouden.

Gemeente Westland wil het Schefferkamp kappen. Een bos kappen vernielt veel natuurkwaliteit. Een bos is niet zomaar bos, Het duurt lang voor een bos, waardevol bos is. Daar gebeurt iets dat niet gebeurt in de straat waar je woont, bij een strookje bomen langs de weg of in een parkje in een woonwijk. Daar is geen ecologische samenhang en krachtige ecologische kwaliteit.Toch is het belangrijk de straten, woonwijken, maar ook de eigen tuin, stevig te vergroenen. Alleen al uit oogpunt van een gezondere en aangenamere leefomgeving, schone lucht, voorkomen van wateroverlast en hittestress. De realiteit in de straat is dat er hier en daar een boom tussen geparkeerde auto's staat of in de stoep is gepropt. Bomen in een versteende omgeving hebben het slecht, gaan kwarren, worden aangetast door luizen, gaan druppen en worden zielige stakkers, ze leven maar kort. Het kan wel goed gaan, maar dan moeten de groeivoorwaarden in orde zijn en dat kost geld...


Toch is elke boom waardevol  en draagt bij aan een gezonde leefomgeving. Maar veel bomen, planten, dieren, vogels en insecten bij elkaar in een bosrijke leefomgeving of een bospark is een enorme dimensie dieper, waardevoller en krachtiger. Zo is het Schefferkamp aan de Hoefweg in de Lier, ook een hoogwaardige ecologische kwaliteit. Je kunt niet zeggen, we gaan het kappen en compenseren door hier en daar een strookje bomen te planten. Dat lost niets op en de nieuwe aanplant mist elke samenhang en ecologische kracht. Het gaat in een bos om diversiteit, een mix van jong en oud, van soorten, een bovenlaag, middenlaag en een bodemlaag. Er is ook staand en liggend dood hout. Dood hout leeft en is essentieel in de levenscyclus van een bos. Ook moet er water zijn en vochtige en droge plekken.
De gemeente, wethouder Ouwendijk (VVD), denkt de kap van het Schefferkamp probleemloos op te lossen door compensatiegroen. Dat is dus een enorme misvatting en getuigt van weinig kennis van de natuur en van de levensstructuur van een bos. Zelfs als je een paar honderd bomen langs de provinciale weg naar Delft zet heeft dat geen enkele ecologische kwaliteit. En het duurt minstens 25 jaar voor de jonge boompjes boom zijn.

Een dunne strook groen langs of in een woonwijk of een weg heeft voortdurend negatieve invloed van geluidoverlast, luchtvervuiling, honden, katten en soms ook van joggende mensen. Er gaat door het kappen veel natuurwaarde verloren. Er is dus ondanks compensatiegroen een enorme verarming van natuurlijke kwaliteit. Het verlies van het Schefferkamp is daarom niet zomaar kwalitatief op te vangen. Nergens in de plannen van wethouder Ouwendijk wordt over deze zaken gesproken. Is dat omdat men het niet weet, niet wil weten of bewust er niet over praat? Economie gaat nog altijd boven natuur en ook hier is dat duidelijk het geval, dat kan en moet anders in Westland.

Het Schefferkamp moet om te beginnen door onafhankelijke deskundigen, minimaal een ornitholoog en een ecoloog, worden onderzocht op aanwezigheid van soorten, planten, dieren, insecten, vleermuizen en vogels.  Ook als ze er niet permanent wonen, maar het als foerageergebied gebruiken of er broeden, zoals de kolonie reigers, moet dat bekend worden. Regionale natuurverenigingen als KNNV en AVN, vogels in het Westland en de stichting Westlandse natuur, hebben ook veel deskundigheid in huis en moeten zeker bij dit proces worden betrokken.

De biodiversiteit in Westland staat al jaren onder druk, niet gek met 90 % verstening en bebouwing en maar 3 % natuur. Kappen van het Schefferkamp leidt tot een nog slechtere biodiversiteit.
De vraag is ook welke gevolgen er zijn voor al het leven in het Schefferkamp, de vogels en dieren op het naastliggende weiland en de waterberging. Een kind kan bedenken dat hier de natuur, vogels en dieren de verliezers zijn. Verjagen of wegpesten lijkt eenvoudig, maar grijpt diep in voor al het leven daar.

De vraag is nu of de gemeenteraad dit ook vindt, er iets aan gaat doen en wethouder Ouwendijk vraagt het bos niet te kappen, maar samen met het naastliggende grasland en de waterberging om te vormen tot een lokaal waardevol natuurbos, zoals de actiegroep LeefbosWestland op 7 maart in de raadszaal heeft voorgesteld. De tijd dringt want wethouder Ouwendijk wil dit dossier afsluiten en het probleem van zich af schudden. De kans dat dit zal lukken lijkt met de dag kleiner te worden, want ook de raad ruikt onraad!
--------------------------------
Aad van Uffelen is samen met Anneke Duyvesteijn woordvoerder van het burgerinitiatief leefbosWestland, gesteund door 1400 burgers.

Eerdere artikelen op de weblog http://aadvanuffelen.blogspot.nl/
en facebook/leefboswestland  plus inspreektekst op 7 maart 2017


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Westland

Westland
Mijn tuin.