Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

12 sep. 2017

Operatie Steenbreek een zegen voor de leefomgeving!


Op 1 september is dit artikel naar de pers gestuurd.
De afgelopen decennia is de verstening en plastificering van het landschap dramatisch toegenomen. Wie nog niet weet dat een gezonde groene leefomgeving de motor is voor onze gezondheid en een aangenaam leven, leeft wel bijna zeker onder een steen! Als je in een kale versteende omgeving leeft, zie je het op den duur niet meer, er ontstaat omgevingsblindheid!


Ca. 60 % van Nederland wordt door de agrarische sector in gebruik genomen en de intensieve landbouw is geen zegen voor een gezonde biodiverse natuur. Verarming is de norm. Zelfs bloemrijke bermen moeten wijken voor de boeren, want dat zou schade kunnen geven aan de oogst.
Gemeente Westland is de meest versteende gemeente van Europa omdat ca. 90 % van het grondgebied is verhard. Onlangs benoemd als minst groene gemeente! In woonwijken is vaak maar 10 % ruimte voor groen en blauw en het groen is vaak van slechte kwaliteit.


In dorpen en steden is, hoewel het verschilt, verstening een plaag geworden. Resultaat is minder groen en water en meer verdichting van verharding. Nog meer asfalt, beton, steen, gebouwen, glas... Bomen kunnen daarin nauwelijks leven.
 

Ook de eigen siertuin, voor zover die nog bestaat, gaat ten onder aan de drang tot verstening. In veel gevallen is het eigen tuintje meer dan 75 % en soms 100 % versteend. Nog niet zo lang geleden was de eigen tuin een groentetuintje achter het huis, toen werd het siertuin en nu is het een bewegingsloze steentuin. Een schutting er om, volplempen met tegels, een loungehoek, parasol, barbecue, drank en zitten! Slechter kan bijna niet en alsmaar zitten is dodelijk.
 

Projectontwikkelaars en de gemeente zijn mede schuldig door de minuscule tuintjes bij de huizen en vaak moeten bewoners wel verstenen.
Mensen hebben het druk, niet alleen met werk, maar vaak ook met vakantie en velerlei activiteiten. 

De eigen tuin komt in het gedrang en het gevolg is, nog meer steen in de tuin. Men denkt dan van een probleem af te zijn, maar weet niet dat men juist een probleem vergroot.
Ook het levende gazon moet steeds vaker wijken voor vervuilend plasticgras. Je ziet zelfs al plastic tuinplanten in potten die de steentuin nog een schijnteken van leven moeten geven. Ook Westlandse rotondes doen volop mee in dit absurde denken.
We moeten natuurlijke taluds maken en stoppen met hoge beschoeiingen langs de sloten, dat is naast ontstenen, ook belangrijk.

We kijken graag naar de overheid zoals de gemeente, om een probleem op te lossen. Maar de problematiek van achteruitgang van biodiversiteit, het klimaatprobleem, wateroverlast, hittestress, minder vogels en vlinders, kale glad geschoren plantsoenen en wegbermen, is niet alleen een gemeentezaak, maar gaat ons allen aan.
 

Politieke partijen laten graag hun oren hangen naar de sirenenlokroep van de massa, maar een goed gezond beleid ontbreekt en geld is altijd belangrijker voor hen, dat moet anders, groener en gezonder. Burgers kunnen dat afdwingen in het stemhokje.
Gemeente Westland is nog niet aangesloten bij de organisatie OperatieSteenbreek en dat zou wel moeten doen. Het initiatief nemen om te ontstenen in de openbare ruimte en gelijk burgers stimuleren ook te ontstenen en vergroenen moet een kerntaak worden. Een oproep hiertoe aan de gemeente en de Westlandse politieke partijen is op zijn plaats.
-
Van de gemeenten die mee doen heeft de jury de inzendingen van de genomineerden: Alphen aan den Rijn, Eindhoven, Groningen, Laarbeek, Leeuwarden, Leiden en Utrecht beoordeeld voor de Operatie Steenbreektrofee 2017.
Op 20 september tijdens de Nationale Groendag in Krimpen aan den IJssel wordt de winnaar bekendgemaakt. De winnende gemeente ontvangt de wisseltrofee en krijgt veel media-aandacht.

Het doel is om de vele groene/ontsteningsacties die worden uitgevoerd in deze gemeenten in samenwerking met bewoners en/of het bedrijfsleven aandacht te geven.

KNNV afd. Midden Delfland, Groei&Bloei en LeefbosWestland zetten zich ook al jaren in voor ontstening en vergroening van tuinen en de leefomgeving in het Westland.
''Tegel er uit - plant er in'' is een van de gevoerde acties. Ga voordat u de tuin versteent eerst eens luisteren bij deze organisaties. Een versteende en verplastificeerde leefomgeving is een slecht vooruitzicht, help mee het tij te keren, het is ieders verantwoordelijkheid.

Meer informatie: http://www.operatiesteenbreek.nl/
Aad van Uffelen
Naaldwijk
30 augustus 2017

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Westland

Westland
Mijn tuin.