Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

23 nov. 2015

Geen strandhuisjes op het Westlandse strandStop met bouwen strandhuisjes in Westland!
Een schrikbeeld voor ieder die van natuur, het strand, duin en zee houdt is dat de hele Nederlandse kust vol wordt gebouwd met strandhuisjes, horeca en andere bouwwerken. De duinen en het strand dreigen te worden overspoeld en het unieke strandzicht vernield, ja ook ons Westlandse strand.


De verantwoordelijkheid voor het beleid en bescherming van het kustlandschap ligt niet meer bij het rijk, maar bij de gemeenten. En die zien hier een goudmijn in. Omdat er totaal geen gezamenlijk beleid is dreigt de hele kust te worden volgebouwd waardoor het strand en duin dat van ons allen is wordt opgeëist door de gemeente en in handen valt van projectontwikkelaars.

In Westland staat in het coalitieakkoord en de Nota Toerisme en Recreatie de mogelijkheid om luxe strandhuisjes op het strand te bouwen. Plannen hiervoor zijn al in ontwikkeling. Ook aanpalende gemeenten zijn hier volop mee bezig.

Dat betekent dat de plannen om de stranden vol te bouwen met vakantiehuisjes en vakantiewoningen als paddenstoelen uit de grond schieten. Het gaat om duizenden huisjes.
Ontspannen wandelen langs het strand en duin kan straks niet meer, het unieke beeld van dit belangrijke historische landschap wordt aangetast en gaat voorgoed verloren. Dat mag je gerust een schrikbeeld noemen en een ramp die zich ontwikkelt. Niet alleen voor de mens, maar ook voor het landschap zelf en voor het leven daarin.

Opwaaiend zand is de levensmotor voor de duinen en door alles dicht te bouwen, zelfs al staan de huisjes op palen, dan nog gaan de duinen gebrek aan vers zand krijgen. Daardoor wordt de groeikracht van het duin aangetast. Ook het dieren- en vogelleven komt ernstig onder druk te staan. Zes natuur- en milieuorganisaties maken zich hier grote zorgen over.

Strandhuisjes IJmuiden Bloemendaal

Oproep
Ik doe een oproep aan het college en de raad om te stoppen met hun plannen om ons mooie Westlandse strand en duin vol te bouwen met huisjes en horecatenten. Al wordt heel het Nederlandse strand volgebouwd is dat een extra reden het niet op ons Westlandse strand te doen.
Rust, ruimte en natuur zijn zeer waardevolle zaken die juist dan ook grotere economische waarde krijgen. Laat geld en hebzucht niet de reden zijn het weinige dat we in Westland nog aan natuur en schoonheid hebben ook maar te vernielen. 90 % van Westland is al vol gebouwd en we zijn al de kaalste gemeente... Niet ook nog het strand en duin vernielen.

Wat kan je als burger doen?
Je kunt er als burger zelf ook iets aan doen door actie te voeren. Wordt Baywatcher... Laat je stem horen bij je politieke partij en bij de gemeente, ga bij de burgemeester op de koffie en vraag hem deze snode plannen te stoppen en te kiezen voor behoud van ons waardevolle duinlandschap en strand. Koop of huur zelf geen strandhuisje want daarmee werk je mee aan de vernietiging van deze natuur , ons strand en duin en wordt je mede schuldig.

Weet ook dat er wildgroei is aan horeca langs het strand en dat nu gebouwde strandhuisjes over een aantal jaren krottenbouwsels zijn. Criminele activiteiten, inbraak en andere ellende ligt op de loer. Dat zal de gemeente extra geld kosten aan beveiliging en inzet. Zo wordt het strand en duin een probleemgebied en betalen alle burgers samen de rekening.

En... volgende week begint de wereld klimaatconferentie in Parijs, het klimaatprobleem veroorzaken wij zelf, laten we ook in dit verband eens de rem zetten op klimaatverstorende ontwikkelingen en laat de gemeente en de raad bij elk besluit eerst denken "wat is het belang en de waarde hiervan voor de Westlandse burger en het klimaat"
Laten we samen zorgen voor onze mooie Westlandse kust, de duinen en het strand, laat het niet in handen vallen van hebzuchtige politici en niets ontziende projectontwikkelaars.

Meer info:
https://www.natuurmonumenten.nl/bescherm-de-kust

http://beschermdekust.nl/

Horeca e.d. Bloemendaal IJmuiden


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Westland

Westland
Mijn tuin.