Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

8 jan. 2011

Moerdijkramp ook in Westland?

Moerdijkramp ook in Westland?

De chemische ramp in Moerdijk leverde voor Westland geen gevaar! Maar gewassen zijn elders
vervuild, sloten en het land vol chemische troep. Hulpverleners worden bij bosjes ziek. Hoezo geen gevaar?

Elke gemeente moet een rampenplan hebben. Ik woon in Westland, een paar km van de chemische industrie op Europoort. Ook daar kan elk moment een mega chemische ramp plaats vinden. Ergo, die gaat een keer plaatsvinden!
En binnen Westland liggen bedrijven met gevaarlijke stoffen zoals kunstmest, bestrijdingsmiddelen, enorme koelinstallaties en dergelijke.
Kennen wij het rampenplan, zijn er voorzorgsmaatregelen? Wat moet ik doen, binnenblijven en luisteren naar degenen die zeggen dat er niets aan de hand is?
Ik vermoed dat burgers en hulpverleners gewoon in het ootje worden genomen ten behoeve van alsmaar meer gevaarlijke industrie.

Dank u wel beleidsmakers!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Westland

Westland
Mijn tuin.