Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

31 jan. 2011

Bomenkap Westland langs Kruisbroekweg een farce!

Bomenkap Westland farce!
Bomenkap in Hoogeland (Naaldwijk) is in januari 2011 uitgesteld. Bewoners komen op voor het
laatste beetje groen. 26 bomen worden gekapt en slechts18 herplant. Voor de rest geen
plaats in de nieuw te bouwen wijk in Zuidelijk Galgeblok.
(De gemeente noemt dat gebied overigens foutief Hoogeland West)
Deze bomen staan langs de Zuidweg en de Kruisbroekweg. Mede onder het mom van vervangend water moeten de reuzen worden gekapt. Waarom? Juist, het slootje langs de Zuidweg moet dicht omdat daar uitritten voor woningen moeten komen en dus moet er ook vervangend water komen en daarom moeten de prachtige bomen lang de Kruisbroekweg worden gekapt. Dus zowel de Zuidweg, een van de oudste weggetjes van Westland, en de fraaie bomen langs de Kruisbroekweg zijn door dit wanbeleid vernield...

Hoe dom kan je zijn? Je ontwerpt een nieuwbouwwijk zonder plek voor bomen en groen! De enige drijfveer is alles tot de laatste cm volbouwen en roepen dat er geen ruimte is voor bomen en ander groen. Wat is een woonwijk zonder bomen en groen en alleen maar steen? Dat is toch totaal onleefbaar. Ga dan op een flat wonen...
Projectontwikkelaars en de gemeente denken alleen in termen van geld en winst, leefbaarheid van de omgeving speelt vrijwel geen rol in het beleid.

Hier is nog een hele omslag nodig in het denken van bestuurders en politici. Heel de wijk Hoogeland (en dat is identiek bij de meeste andere nieuwbouwwijken), waar veel jonge mensen gaan wonen, heeft straks bijna geen bomen, geen park, geen speelgroen voor kinderen. Er is geen ruimte voor, ja, ja... wanneer komt het volk hier eens in opstand, dat werkt?
Ik wil geen huis in een steenwoestijn! Mensen wees wijs en denk eerst een na voor je een huis in een dergelijke wijk koopt of huurt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Westland

Westland
Mijn tuin.