Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

27 mei 2010

Biodiversiteitsdag in het Prinsenbos

10 mei 2010  Kinderparty in Prinsenbos
Als partner van Coalitie Biodiversiteit 2010 organiseerde Groei & Bloei, afdeling Westland op zaterdag 22 mei een natuuractiviteit speciaal voor kinderen. Op deze internationale dag van de biodiversiteit was voor ouders met kinderen van ca. 7 tot 13 jr een leuke speurtocht uitgezet in het Prinsenbos in Naaldwijk.
Aansluitend konden ze, onder begeleiding, een eigen insectenhotel maken. Deze speurtocht was erop gericht om kinderen te laten ontdekken welke schatten de natuur te bieden heeft. Het overbrengen van deze kennis is belangrijk voor het bewaken van de biodiversiteit (deze staat zwaar onder druk) en hoe leuk is het niet om dit spelenderwijs te doen? Kinderen zijn tenslotte de toekomst!De openingshandeling werd gedaan door de wethouder milieubeleid van gemeente Westland, de heer Theo Duijvestijn. Hij hield een toespraakje waarbij hij het belang van meer natuur in Westland onderstreepte. Hij meende dat er al veel natuur was in Westland, maar dat is wel een vergissing want Westland is ongeveer het minst van alle gemeenten in Nederland bedeeld met natuur. Als openingshandeling maakte de wethouder het eerste insectenhotel.


 
 
De Groei & Bloei werkgroep biodiversiteit bestond uit: Aad van der Knaap, voorzitter; Aad van Uffelen, adviserend lid; Anneke Duyvesteijn; Lia Zuiderwijk; Riet van der Voort en Xander Berents. Aad van Uffelen heeft samen met Anneke Duyvesteijn de speurtocht gemaakt. Ook was er veel ondersteuning van Piet Dreumel en een aantal vrijwilligers van het Prinsenbos.

Meer foto’s op www.westland.groei.nl

Voor uw informatie nog wat over Biodiversiteit

Het jaar 2010 is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot het Internationaal Jaar van de Biodiversiteit. Het Internationale jaar om de soorten op aarde te redden. Biodiversiteit is de verscheidenheid aan planten, dieren, vogels e.d. op aarde. Het gaat om de soorten in een regio en dat wordt bepaald door de aanwezige ecosystemen in een gebied. Biologen schatten de totale hoeveelheid verschillende levensvormen op ongeveer 40 miljoen soorten, 4 miljoen zijn er bekend. De biodiversiteit staat sterk onder druk. Het aantal soorten neemt snel af. Zo waren er in Nederland in 1950 nog 1400 soorten hogere planten. Sindsdien zijn hiervan 70 uitgestorven en zijn 500 in aantal/oppervlakte ernstig achteruit gegaan en bedreigd. Het aantal broedvogels is in dezelfde periode met een derde afgenomen.

Er wordt gewerkt aan een Ecologische Hoofdstructuur om de afname van de biodiversiteit in Nederland af te remmen. Dit beleid is gebaseerd op de eilandentheorie die stelt dat een groter aaneengesloten natuurgebied een relatief grotere biodiversiteit heeft. Natuurgebieden kunnen ook met kleine corridors zoals ecoducten aaneengesloten worden. Verbindingen maken is cruciaal.

Voor het behoud van de biodiversiteit moet er op alle niveaus worden samengewerkt: door overheden, bedrijfsleven, de maatschappij en burgers. Over de hele wereld zijn organisaties daar actief mee bezig.
In het Internationale Jaar van de Biodiversiteit 2010 gaat het om prestaties. Er moet een fundament komen waarin kennis over de betekenis en het belang van biodiversiteit wordt samengebracht.

De rol van Groei & Bloei afdeling Westland
Met het oog op het behoud van de biodiversiteit vindt Groei & Bloei afdeling Westland het belangrijk om een steentje bij te dragen. Daarom heeft afdeling Westland zich aangesloten bij de coalitie Biodiversiteit 2010. De partners van de Coalitie leveren in 2010 een concrete bijdrage aan bewustwording en het creëren van draagvlak én bieden handelingsperspectieven aan burgers, bedrijven en overheden voor behoud en versterking van biodiversiteit. Een van de te organiseren acties terzake zal de Groei & Bloei infomarkt zijn (hierover volgt later in het jaar meer informatie).

In aanloop naar deze markt op donderdagavond 23 september a.s. met het thema: ‘Biodiversiteit’ zal afdeling Westland in de komende maanden op diverse manieren de aandacht van de zowel de inwoners als de gemeente Westland voor dit onderwerp te vragen.

 In de directe ruimte om ons heen kan een ieder, als particulier, al een bijdrage leveren aan het behoud van biodiversiteit. Vogelvriendelijke beplanting, het plaatsen van vogelhuisjes en insectenhotels, oorwurmhuisjes zijn voorbeelden van een geringe bijdrage met een hoog rendement. Andere onderwerpen die in een rol spelen bij het tegengaan van de verdere verstening van onze tuinen zijn: de aanleg van natuurlijke bloemrijke en gevarieerde tuinen; de aanleg van natuurlijke hagen / erfafscheidingen en de aanleg van groene, levende daken, daktuinen, terrasplanten e.d.

Ook gemeente Westland kan een rol spelen in het behoud van biodiversiteit door te zorgen voor: 
 • Meer openbaar groen in een gevarieerde vorm
 • Aanleg van natuurlijke wilde gemengde hagen (geen strakke snoeihagen)
 • Aanleg van natuurlijke oevers.
 • Aanleggen van natuurlijke groenstroken en deze minder vaak maaien.
 • De gemeente moet een variatie aan bomen, struiken en planten toepassen waarmee vlinders, insecten e.d. een betere leefomgeving vinden.
 • Het Westlands algemeen groen optrekken naar de landelijke minimum norm van 75 meter per woning, het is nu 20 meter. Zie VROM. Per woning is er nu 20 meter groen in het Westland, het slechtste cijfer van Nederland. Den Haag heeft 50 meter per woning
 • (De landelijke Richtlijn = 75 m2 groen per woning minimaal. De discussie over de hoeveelheid groen komt voort uit de Nota Ruimte. Deze nota geeft aan dat de verhouding tussen rood en groen meer in balans dient te zijn. Als richtlijn voor nieuwe uitleglocaties wordt 75 m2 groen per woning aangegeven De overheid rekent erop dat gemeenten bij de opzet van nieuwe uitleglocaties dit richtgetal zullen hanteren. )
 • Groene natuurlijke taluds
 • Aanleg van mini bosjes met bomen, struiken en wilde planten, op verloren hoekjes grond.
 • Geluidwallen met planten laten begroeien.
 • Bestrijden van aliens: exotische planten, dieren en insecten, die met bloemen en plantenhandel hier zich vestigen zoals: Ambrosia, grijze eekhoorn, parkieten, kraaiensoort, Amerikaanse rivierkreeft, reuzekikkers, de tijgermug, boktor e.d.
Een paar belangrijke websites voor meer informatie:

http://2010.biodiversiteit.nl/
Centrale site met informatie en inschrijven voor plannen. Biodiversiteit.nl is de toegang naar activiteiten, instellingen en programma's die te maken hebben met biodiversiteit in 2010.

Algemene info over biodiversiteit

Wat is biodiversiteit, voor jongeren


http://www.nd.nl/artikelen/2007/augustus/24/betonnen-tuin-verstikt-de-stad

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Westland

Westland
Mijn tuin.