Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

22 apr. 2010

Dag van de Aarde, 22 april

Vandaag, 22 april is het de Dag van de Aarde.

In onze wereld is veel onzekerheid over de toekomst. Ieder verlangt naar positieve impulsen. De Dag van de Aarde brengt het besef dat de natuur schoonheid brengt, dat je kunt genieten van de seizoenen en nu een nieuwe lente. Je beseft daardoor dat het leven veel goeds te bieden heeft.
Jaarlijks wordt de periode vanaf 22 april t/m eind mei uitgeroepen tot Maand van de AARDE met als hoogtepunt de Dag van de Aarde op 22 april. Er zijn activiteiten in de periode na 22 april tot eind mei. Het is een periode van bewustwording, van dankbaarheid en vooral het genieten van wat de schoonheid en alles wat de aarde voortbrengt. Het accent ligt daarbij op positivisme. Er zijn plaatselijke activiteiten, zoals markten, wandeltochten, muziekfestivals of opruimacties in de natuur.
De agenda voor Dag van de Aarde omvat naast natuur en milieu tevens de onderwerpen ontwikkelingssamenwerking, sociale verhoudingen, consumptie, overbevolking en economie. Het streven is een bewustwording en een wereldwijde duurzame ontwikkeling op gang te brengen.

De tuin
Laat uw tuin leven, tuinier natuurlijk bewust. Gebruik geen bestrijdingmiddelen, vogels en andere dieren kunnen er dood van gaan. Maak bij de keuze voor uw erf afscheiding van een natuurlijke haag en geef ruimte en voedsel voor dieren.

Door de keuze van planten, komen er vlinders, vogels of andere dieren in de tuin. Water in de tuin is ook belangrijk, zeker voor planten en vogels.
Voorkom dat uw leefomgeving een steenwoestijn wordt. Maak liever alles zoveel mogelijk groen met een grote variatie (biodiversiteit) aan planten en soorten. Ook het groen maken van daken helpt enorm mee om de leefkwaliteit te verbeteren.
De Dag van de Aarde is voor iedereen belangrijk. Kijk op http://www.dagvandeaarde.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Westland

Westland
Mijn tuin.