Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

24 feb. 2010

Het debat Welzijn E25 op 24 februari 2010

Jongerenwerk Welzijn E25 heeft een leuk debat georganiseerd voor de jongeren in Westland. Het werd gehouden in Wateringen in de bloedhete locatie The Base.
De debatleider was Andre de Vries. Die deed dat best aardig, maar hij moet nog wel leren dat een debat met jonge en deels onervaren debaters niet een pingpong spel moet worden tussen de ervaren rotten. Daardoor kwamen enkele partijen weinig aan bod.
Het werd een leuke avond waar veel jongeren aanwezig waren. En die deden ook goed mee door goede vragen te stellen. Zo leert de politiek een beetje wat er echt leeft onder jongeren.
De volgende partijen en hun vertegenwoordigers deden mee:
VVD, Suzanne van Erven
PW, Mohamed el Mokaddem
CDA, Martin Buitelaar
D66, schitterde door afwezigheid.
GBW, Remmert Keizer
ChristenUnie, Fer Burger
Westland Verstandig, Kees van Os
LPF, Dave van Koppen

PW, CDA en GBW hadden hun ervaren mensen ingezet en dat kon je wel merken ook, deze 3 zijn sterk aan elkaar gewaagd en hebben duidelijk meer kennis en vooral debat ervaring.

Van de beginners deden Christenunie en LPF het ook goed en WV kwam vooral in de 2e helft goed op dreef. Fer Burger liet een stevig geluid horen, eigenlijk voor CHU best opvallend. Dave van Koppen toonde een ingestudeerd verhaal, meestal beginnend met; Wij van LPF vinden dat… (Het LPF geluid is behoorlijk rechts, men gebruikt zware woorden als ‘schande’ en neigt sterk richting PVV en dat was in eerdere debatten ook al het geval. Ook kwam Dave nu met een andere invulling van de tekst op de borden Westland Voor de Westlanders, dan wat hij zei in het eerdere jongerendebat. Nu ging het er over dat huizen  eerst aan Westlanders moeten worden uitgegeven! De kiezer snapt er zo niets meer van. Waar de LPF altijd eenduidig helder is, merk ik bij Dave dat het elke keer anders is...) De VVD kwam als zwakste uit de bus, maar Suzanne kreeg ook weinig kansen van de gespreksleider. D66 was om onduidelijke redenen niet komen opdagen…

Bij elkaar zat er veel talent en daar kunnen we nog wat van verwachten de komende jaren.

En dan nu de vragen:
De jongeren konden op alle vragen stemmen, er was een beginmeting en aan het eind werd een eindmeting gedaan. Daar kon dan uit worden opgemaakt of het debat tot verandering heeft geleidt.
Bij de start was de jongerenkeuze: 1 PW; 2 CDA en 3 LPF
Bij de eindmeting was daar geen verandering in gekomen. Op 4 eindigde GBW en op 5 Westland Verstandig.

Stelling 1:
Vrijetijdsbesteding: “er is voldoende te doen voor jongeren”
Ie Stemming: Ja zegt 14 % en Nee zegt 86 %
2e Stemming: Ja zegt 19 % en Nee zegt 81 %

Uit het debat blijkt dat de partijen vinden dat er in Westland best veel te doen is.
Men vind wel dat jongeren ook zelf moeten komen met suggesties en vertellen wat ze willen.
Er moet wel nog meer in jongerenwerk worden geïnvesteerd.
Ook moeten er meer activiteiten in de wijken worden georganiseerd. Er blijkt gebrek te zijn aan hangplekken. Jongeren vragen ook voor een soort overdekte hangplekken zodat je niet in de regen hoeft te hangen…
Hokken worden algemeen wel gezien als een verlengde van de huiskamer en moeten blijven of zelfs worden gestimuleerd.

Enkele partijen vinden dat het bij sommige hokken wel echt fout gaat, alcoholmisbruik tot seksueel misbruik toe. Een hok mag geen café of drugstent worden. Ook het alcoholprobleem wordt aangekaart. Comazuipen wordt algemeen als fout gezien.
Zaal: als je regelmatig wat drinkt kan je er beter tegen…

(opm. van mijzelf: Het alcoholprobleem is niet goed besproken en feitelijk ontkent men het. Probleem is dat ouders vaak al (te veel) drinken en dat jongeren daardoor met alcohol worden opgevoed als zou het normaal zijn en geen kwaad zou kunnen. Ook wordt niet onderkent dat het brein zich tot ca. 21 jarige leeftijd ontwikkelt en groeit. Alcohol geeft direct schade aan de hersenen. Hoe jonger men drinkt, hoe erger de schade. Comazuipen leidt vaak tot een enorme en blijvende terugval van het IQ. En dan hebben we het nog niet over schade aan de organen. En jongere in de zaal die zegt dat oefenen in drinken minder problemen veroorzaakt heeft het nog niet begrepen. Ik heb zelf veel leerlingen gehad die regelmatig op maandag vertelden al op vrijdagavond 25 pilsjes te hebben genuttigd, men vond dat vrij normaal…
Je vraagt je af hoe het mogelijk is dat ouders, jongeren en ook de politiek dit probleem zo gemakkelijk naast zich neer leggen.) Zeker de politiek maakt hier een blunder om het drankprobleem te bagatelliseren. En dan hebben we het nog niet over de combinatie van drank, drugs en andere zaken. Veel overlast en geweld in de weekeinden worden wel door dit probleem veroorzaakt.
Verder moet niet worden ontkent dat op dit moment vooral ook veel 55 plussers een drankprobleem hebben. Alle reden hier toch wat anders mee om te gaan door de politici.)

De politiek vindt dat jongeren, maar vooral de ouders wel verantwoordelijkheid moeten nemen.
Voor jongeren die geen hok hebben zouden mogelijkheden moeten worden gecreëerd!
Zaal; zorg ook voor buurthuizen die in de avond open zijn.
Uit antwoorden van de politiek blijkt dat het vooral ook de ondernemers moeten zijn die iets gaan opzetten. Als die kansen zien ontstaan er meer mogelijkheden, maar die kansen zijn er blijkbaar niet. De organisator moet ook maar voor parkeeroplossingen zorgen.
Zaal: Voor veel dingen moet je 16 zijn. Een ander punt is waar je de scooter moet laten als je uit gaat in het centrum?

Stelling 2:
Scholing en arbeid: “Voortijdige schoolverlaters worden onvoldoende ondersteund”
Ie Stemming: Ja zegt 39 % en Nee zegt 61 %
2e Stemming: Ja zegt 40 % en Nee zegt 60 %

Een diploma halen wordt wel als belangrijk gezien om aan de bak (werk) te komen. Het wordt algemeen als de verantwoordelijkheid van jongeren zelf gezien. Ook bedrijven zijn mede schuldig als jongeren voortijdig de school verlaten, door te hoge lonen uit te betalen aan jongeren.
De politiek vindt het een gedeelde verantwoordelijkheid, het is wel de eigen toekomst van jongeren. Er moet verder meer in stageplaatsen worden geïnvesteerd.
Zaal: als je van school wordt geschopt wat dan?
De politiek vindt dit een lastig probleem. Ga eventueel werken en leren tegelijk.
Zaal: Het ligt niet altijd aan de leerling als je van school wordt gestuurd! De school moet leerlingen meer ondersteunen.
De politiek ziet wel dat de school(decaan) een taak hierin heeft, er moet ook met de ouders er bij opties worden besproken. Ook Home Coaches leveren al goed werk. In ieder geval moeten jongeren niet aan hun lot worden overgelaten.

Zaal: Ik was een probleemkind. Ik doe een werk-leertraject, maar het niveau is veel te laag, groep 8 niveau, ik leer niks!
De politiek vind het leerwerktraject toch wel positief.

(Opmerking van mijzelf. Als leraar meen ik dat de politiek ook hier weer voorbij gaat aan de echte problemen. Om een paar punten te noemen die kunnen leiden tot voortijdig schoolverlaten: De opleiding is te hoog gegrepen; foute schoolkeuze; problemen thuis, ruzie, scheiding; mentale of geestelijke problemen bij de leerling; gebruik van alcohol, drugs, pillen; geen klik op school met andere jongeren of met de school, docenten e.d.; pesten en uitstotingsgedrag door anderen, een foute vriendengroep, de lokroep om snel geld te verdienen. Zo zijn er nog wel meer zaken die het voortijdig verlaten van de school als reden hebben. De politiek maakt zich er nu te gemakkelijk van af.)

Stelling 3:
Wonen: “Er zijn voldoende woningen voor starters in het Westland”
Ie Stemming: Ja zegt 16 % en Nee zegt 84 %
2e Stemming: Ja zegt 4 % en Nee zegt 96 %

De politiek vindt dat er te weinig woningen zijn voor jongeren en ze zijn te duur. Een woonpas op 18 jarige leeftijd is al een goed begin om eerder in aanmerking te komen.
Er wordt ook gepleit voor betaalbare huurwoningen. Ook antikraak is een deeloplossing. En er moet meer maatwerk komen is de algemene stelling.
Jongeren in Westland verdienen vaak net teveel om voor een goedkope woning in aanmerking te komen. Gebruik maken van de starterslening kan helpen om toch te kunnen kopen.
Ook wordt er gepleit voor een betere doorstroming. De zaal vindt dat dit niet helpt.
Er moeten ook prestatieafspraken komen met de woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars.

Stelling 4:
Veiligheid: “Jongeren voelen zich veilig in het westland”
Ie Stemming: Ja zegt 89 % en Nee zegt 11 %
2e Stemming: Ja zegt 91 % en Nee zegt 9 %

In het algemeen vindt de politiek dat er te veel vernielingen, geweld en vechtpartijen zijn. Camera’s worden gezien als een belangrijk hulpmiddel om de veiligheid te vergroten. Jongeren vergeten dat ouderen zich vaak helemaal niet veilig voelen op straat.
Zaal: Juist politie en buurtpreventie en nu ook camera’s maken het onveiliger. Er komt daardoor te veel aandacht op de onveiligheid.
De politiek vindt dat er al te lang niets is gedaan om de veiligheid te verbeteren. Als je niks te verbergen hebt is een camera ook geen probleem.

Zaal: Gevoel van onveiligheid komt ook door de aandacht van de media. Je wordt al snel als crimineel gezien. Bij de buurtpreventie zitten vaak mensen die niet goed getraind zijn, ze vragen niets aan jongeren, maar sturen de politie. Er is angst.
Zaal: De Westlander is bang voor hangjongeren in het donker.

De politiek is wel blij dat jongeren zich zelf wel veilig voelen. Men denkt dat er ook wel sprake is van een communicatiestoring. PW roept nog op voor het instellen van een jongerenraad. Er moet een positieve boodschap komen.
Zaal: Vertrouwen is belangrijk bij veiligheid. Camera’s leiden tot een minder goed vertrouwen.
De politiek vindt camera’s niet tegen jongeren gericht. Het wordt als een laatste redmiddel gezien. CHU geeft nog als voorbeeld aan dat bushokjes heel vaak kapot worden geschopt.
Men is het er wel over eens dat raddraaiers keihard moeten worden aangepakt.

Zaal: Het is vooral imago. Als ik niets doe, maar er sta met een petje op, dan zijn ze al bang! Er moeten dus goede hangplekken komen. Camera’s roepen agressiviteit op.
Zaal: Een camera beveiligt ook jongeren die iets overkomt.
Zaal: Buurtpreventie heb ik altijd mot mee terwijl ik niks verkeerds doe…

Samenvatting:
Ik heb alle debatten gevolgd. Eigenlijk was dit een van de leukste en meest zinvolle debatten uit de hele serie. Misschien ook omdat er veel jongeren uit de doelgroep aanwezig waren. Bij veel debatten waren vaak maar weinig mensen. Ook vanavond was de bus met rondreizende politici, de bekende gezichten, weer aanwezig.

Een punt is wel dat een debat, en zeker voor jongeren, in een bloedhete ruimte, niet te lang moet duren. Het moet vooral ook wat sneller gaan en de interactiviteit had wat beter gekund. Je merkte toch als je, zoals ik, tussen de jongeren zat dat men begon af te haken na verloop van tijd. Niet vreemd als je weet (als leraar leer je daar rekening mee te houden) dat het vasthouden van de aandacht meestal maximaal 15 minuten is. En dat is zeker voor jongeren uit de doelgroep niet gemakkelijk. Dus organiseer frisse, snelle en interactieve debatten voor jongeren. Door de dynamiek wordt de doelgroep er dan nog veel beter bij betrokken. Maar alles bij elkaar heb ik toch wel genoten van dit debat. Pluim voor de organisatie en een nog veel grotere pluim voor de aanwezige jongeren.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Westland

Westland
Mijn tuin.