Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

9 feb. 2010

Debat SARW op 8 februari 2010

Een leuke middag, dat was het tijdens het debat dat was georganiseerd door de SARW (Seniorenadviesraad Westland)

Alle politieke partijen waren vertegenwoordigd, dus het was druk op het podium. Het debat werd zeer strak geleid en naar keuze van de gespreksleider kregen partijen een vraag voorgeschoteld. Daarom kon niet door elke partij op een vraag of stelling antwoord worden gegeven en dat maakte dat het niet duidelijk werd waar de partijen voor staan.
Vragen die langs kwamen gingen over: de koopzondag, de woningmarkt voor ouderen, het gemeentehuis, uitkeringen, gemeentefonds en bezuinigingen.

Bezuinigingen trokken ook veel aandacht, veel mogelijkheden werden genoemd: terug naar kerntaken, ambitieniveau verlagen. Minder ambtenaren, dure externen er uit, het grondbedrijf van de gemeente sterker maken, slagvaardiger en efficiënter werken, minder bureaucratie. Niet bezuinigen op onderwijs. Meer ruimte voor ondernemers, zwakkeren beschermen. Het opzomeren in de wijk door bewoners laten doen.

ChristenUnie/SGP wilde 5 miljoen van de renteopbrengst van de verkopen van Cai en het Energiebedrijf bezuinigen zodat de 120 miljoen reserve kan worden opgemaakt… Met die 5 miljoen rente wordt nu structureel de begroting aangevuld. Tja, wat moet je daar nu van denken?
CDA denkt dat de bezuinigingen wel mee zullen vallen als er minder rijksinkomsten zijn, ook een vreemde redenering!

Elke partij mocht ook 2 minuten lang het eigen verkiezingsprogramma verduidelijken. Voor Westland Verstandig deed Jan Bogaard dat op prima wijze. Misschien wel iets te veel nadruk op de laatste raadsvergadering, maar het sterke was dat het ook gaat om het gevoel, het goede gevoeld dat de aanwezigen moeten vinden bij de partij waar ze op willen gaan stemmen. De standpunten van Westland Verstandig kregen ook voor en na de bijeenkomst veel bijval. De partijen slaakten vooral de meest bekende kreten uit, dus veel nieuws viel niet te ontdekken.

Tot slot mochten de aanwezigen vragen stellen, nu die waren er in overvloed.

Veel aanwezigen maakten zich zorgen over zaken die hen direct aan gaan zoals wonen, leefomgeving, veiligheid, parkeeroverlast en financiën. Maar ook zorgen om vereenzaming, sociaal isolement, tafeltje dekje en mantelzorg. De moskee kwam ook nog even aan bod. Waarom niet werd aan de LPF gevraagd. LPF is niet tegen een moskee aldus Witkamp, maar die is overbodig omdat er al genoeg bidruimte is. Het is ook de verkeerde plek en er is geen draagvlak. Er zouden 3000 moslims in Westland wonen! Tja, wanneer horen we eens de precieze getallen?

Het CDA merkte nog op dat partijen moeten weten wat de burger wil, het CDA zou dat weten. Mijn vraag zou zijn waarom dat niet in het beleid te merken is geweest?
Westland Verstandig merkte op dat de gemeente meer loketten voor burgers in de kernen moet organiseren en dat de burger meer invloed moet krijgen op de eigen leefomgeving.

Conclusie van deze middag. Het was een leuk vragenuurtje, maar van een echt debat was helaas geen sprake.
Cijfers voor de antwoorden van politici deze middag in dit niet hoogstaande ‘debat’:
CDA een 7, degelijk, maar bood geen perspectief, veel goedpraterij.
VVD een 6, rustig en kalm, wil alles overlaten aan de markt, weinig perspectief.
D66 een 4, vanwege de enorme misser bij de verkeersvraag.
LPF een 6,5, standvastig en op dezelfde standpunten hamerend, geen nieuws, geen perspectief.
Westland Verstandig een 7 wel perspectief door burgers er meer bij te betrekken en sociaal.
GBW een 6,5, weer geen nieuwe inzichten, meer van hetzelfde, een beetje saai.
ChristenUnie een 6 omdat er weer niet veel boodschap naar voren kwam.
PW een 6,5, zoals bekend, heel sociaal en toch vrij vlak.

De partijen ontliepen elkaar niet veel voor deze doelgroep. LPF sprong er uit wat Moskee en veiligheid betreft. Westland Verstandig vanwege het niet door de politiek luisteren naar burgers en het dure gemeentehuis.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Westland

Westland
Mijn tuin.