Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

23 dec. 2013

Kerstgedicht 2013 Engelen zoek!


Kerst 2013  - Aad van Uffelen

Engelen zoek

Overpeinzing!

 


Waar zijn dan de engelen
Met of zonder vleugels
Vormen zij onafwendbaar licht

Witte vlokken zullen zweven
Kerstboom, licht en eetbaar feest
Geen woord van kwaad gesproken
Vreugde straalt, laat sterren schijnen

Geen vijanden, voor heel even
Maar een kortstondig vriendenfeest
Mompelend bidden en
Zingen voor een goede kerst
Vergeefse woorden dwalen eeuwig rond
Dikbuikig feestmaal, schrale troost
Herders van nu, stoere leiders
Zorgen zij nog voor de schapen

Bomen moeten groeien
Zuurstof moet je geven
Dieren zullen leven
Duister, aarde  trilt en beeft
Donker wordt, voor altijd
Weer eeuwig licht
En hoop voor iedereen
Maar, is er nog amnestie voor toekomst
Duurzame aarde en de groene weg

Hoor…
De trom slaat, de bel ringt
De mond zwijgt, maar spreek
Geen twijfelachtige taal

Waar is dan die verlangde vrede
Waar die integriteit en
Eerlijke rechtvaardigheid
Straal  - Koning en klatergoud

Boven stad en land hangt
Een pikzwarte wolkenlucht
Vol nevels toekomstkwaad
Dendert alles dan maar door
En vervliegt zo de kostbare tijd
Aarde moet je onbaatzuchtig eren
God , hart en liefde moet je leren

Koningen, hemel en hellepoort
Heersers van macht en duisternis
Waar is toch uw toverkracht
Stop dat vals en zelfzuchtig geblaat
Onze aarde is al zo misdaan
Waar bomen massaal zijn heen gegaan

Hoort de bel…
Het is tijd voor waardevolle daden
Schone lucht, warme vriendschap
Kies duurzaam als leidend rode draad
Schenk toekomst voor elk mensenkind
Als grootste goed en  gouden waarde 
Ja, wees een schildwacht van de aarde

Oh, waar zijn dan toch de engelen?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Westland

Westland
Mijn tuin.