Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland. Een opinie, een essay, een verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, bomen, de tuin e.d. Keuzes maken, stelling nemen, bewustwording en verantwoording. Satire en/of humor kan een rol spelen.

vrijdag, december 24, 2021

Wensen voor fijne feestdagen en een mooi 2022

 Onze boodschap


2021 komt tot een einde
We zagen weer een jaar met Covid en het is nog niet over.
De winter komt aangewaaid, stilte, nevel, stralende maan;
water en aarde bevriezen.
De meeste bomen en planten zijn in rust.
Het land prepareert zich en de oogst is binnengehaald.
Stilte is wat we voelen en verwachting voor het nieuwe.

Aan de zee, vlak bij ons huis, op heldere dagen kleurt de hemel blauw,
het water voelt koud, dringt in je.
De schoonheid van natuur verrast ons telkens weer.

Maar deze vredigheid voelt als een contrast
met de realiteit van elke dag.
Mensen tonen op social media, in de politiek,
in het dagelijks leven, hoe verdeeld dit land is en hoe,
steeds meer, het eigenbelang centraal staat,
zonder naar elkaar en naar de aarde te luisteren.

Des te meer is het belangrijk dat we trachten
ons weer met de natuur te verbinden,
te luisteren, haar te voelen, naar de plaats waar we leven,
het seizoen van het jaar, naar ons werk, onze vriendschap.

Dus werken we aan een goede toekomst
en aan de uitdaging van wat tot ons komt,
zoals de klimaatverandering,
de biodiversiteitsproblemen, het verloren gaan van soorten.

‘Alles van waarde is weerloos’, schreef Lucebert in het gedicht 'De zeer oude zingt'.
Een verwijzing naar wat het meest kwetsbaar is en daarom het meest waardevol is,
‘het kleine zoals insecten en bodemdiertjes’,
terwijl die het belangrijkste zijn voor ons bestaan op aarde. 

We moeten ons opnieuw verbinden met moeder aarde,
met de planten, de bloemen, de bomen,
de insecten, dieren en vogels om de hartslag van het leven opnieuw te voelen.

En bid dat een mooie vlinder op onze schouder komt zitten
 en goede inspiratie brengt en vooral hoop voor een goede toekomst voor allen.

 Wij wensen u een inspirerend, gezond en gelukkig 2022

December 2021
Aad en Odilia dinsdag, december 07, 2021

Hout stoken slecht voor mens en natuur

 

Hout stoken slecht voor mens en natuur
Is Westland op weg naar schone lucht?

We maken ons terecht zorgen om Covid, maar er vallen veel meer zieken en doden door vervuiling en daar doen we vrijwel niets aan; ook Westland is een rookhol. Gezond en lang leven willen we allemaal. Dus waarom onnodig en vaak langdurig ziek zijn en soms zelfs jaren te vroeg sterven? Dit gebeurt wel en we negeren het, tot het je raakt. Bijna overal is de bodem, het water en de lucht aangetast, veroorzaakt door de mens. Mensen en de natuur lijden daar onder. Houtrook is een belangrijke ziekmaker en zelfs 23 % van de fijn stof uitstoot komt door houtkachels. Onderzoek van Motivacation stelt dat ruim één miljoen Nederlanders ziek zijn door houtstook. Ironisch genoeg, ook de houtstokers zelf.
Daar gaat dit artikel over, maar laten we eerst kijken wat het Burgerlijk wetboek en de APV van Westland hierover zeggen. We kunnen stellen dat de gemeente niet aan haar verplichting voldoet in haar taak te zorgen voor volksgezondheid. Luchtvervuiling veroorzaakt volgens wetenschappers o.a.: long- hart- en vaatziekten, kanker, allergie, dementie en vroeggeboorten. De Westlandse politiek mag hier wel eens aandacht aan geven want een gezonde leefomgeving heeft weinig prioriteit. In Utrecht subsidieert de gemeente nu het stoppen van houtkachels.

Het Burgerlijk wetboek nr. 5 zegt:
Art. 37 De eigenaar van een erf mag niet in een mate of op een wijze die volgens artikel 162 van Boek 6 onrechtmatig is, aan eigenaars van andere erven hinder toebrengen zoals door het verspreiden van rumoer, trillingen, stank, rook of gassen, door het onthouden van licht of lucht of door het ontnemen van steun.

APV-gemeente Westland regels overlast:
Afdeling 4: Maatregelen tegen ontsiering en stankoverlast. Dit onderdeel van de APV is niet duidelijk over rookoverlast.
Afdeling 8: Vuurverbod:
Dit behoeft aanpassing omdat vuurwerk, dat tegenwoordig elke week wordt afgestoken, mensen en natuur schaadt.

Houtstook ziekmakend
Er staat dus dat, ook hinder door rook van een houtkachel barbecue, vuurkorf, open haard, allesbrander en vreugdevuren, niet is toegestaan. Buren, maar ook bedrijven en overheden mogen door hun handelen anderen niet benadelen, ziek maken of erger. Het is klip en klaar zijn dat gebruik van een houtkachel (en andere rook veroorzakende handelingen) anderen hindert en dus kan de gemeente hier optreden, ze doet het alleen niet. Ook veroorzaakt houtverbranding extra CO2 en dat is weer slecht voor klimaatopwarming.

In Nijmegen zijn ca. 18.000 houtstokers, dan mag je aannemen dat in Westland er minstens 10.000 zijn. Dat is dus heel veel rookschade. Volgens Prof. Dr. Lars Hein van de universiteit Wageningen vallen in Nederland jaarlijks (2018) tot wel 2.700 doden als gevolg van houtstook. Voor Westland zijn dat ca. 15 doden per jaar.
Hoe velen zijn er dan wel niet ziek maar nog niet dood? Grote vervuilingsdeeltjes komen bovenin je longen, de kleine dieper en ze veroorzaken ontstekingen en komen in je bloedbaan en geven bijvoorbeeld hartschade. COPD, Astma en longkanker zijn soms de gevolgen.

Ziekmakende lucht

·         Het Longfonds: naast CO2 en water bevat houtrook fijnstof (PM10 en PM2,5), anorganische gassen (koolstofmonoxide en stikstofoxiden), vluchtige organische stoffen, polycyclische aromatische koolwaterstoffen en organische zuren. Dat klinkt niet best wetend dat houtrook ook nog eens 12 x grotere kans geeft op kanker!

·       De WHO zegt dat elk jaar 7 miljoen mensen wereldwijd door luchtverontreiniging sterven; vooral in en rond de steden. Het verband tussen fijnstof en ziekten is bewezen. De blootstelling aan vieze lucht leidt tot allergieën, longziekten en hart- en vaatziekten. 32 procent van de slachtoffers van luchtvervuiling sterven aan de gevolgen van hartziekten (WHO). Een studie in The Lancet geeft aan dat milieuvervuiling elk jaar 9 miljoen mensen het leven kost. Van de 9 miljoen doden zijn er 6.5 miljoen door luchtvervuiling!
Door oorlog en geweld komen jaarlijks minder mensen om, ca. 100.000. We hebben geen idee hoeveel insecten en dieren er dan wel niet om zullen komen, het is dus ook een groot ecologisch probleem. Dus waarom stop je niet met houtstook als het zoveel slachtoffers voorkomt?

·         Van ongezonde lucht kun je doodziek worden, gevolgen: astma, COPD of longkanker. Mensen met COPD weten precies wanneer de lucht slecht is. Ik weet dat uit eigen ervaring.

·         De gevolgen van luchtvervuiling zijn groot: gemiddeld leven Nederlanders dertien maanden korter door vieze lucht. En dan hebben we het nog niet over vaak een leven lang onnodig ziek zijn. Jaarlijks worden ca. 16.000 mensen met spoed opgenomen in het ziekenhuis, als gevolg van vieze lucht; dus ca. 95 Westlanders.

Oorzaken
Houtstook is een belangrijke oorzaak, niet alleen door grote centrales, maar ook in de hout- of palletkachel thuis. Het aantal houtstook- en pelletkachels zijn de laatste jaren toegenomen, zeker ook door subsidies.
Omdat er steeds minder natuur en bos is, wordt de lucht onvoldoende gefilterd. Westland heeft het minste groen van alle gemeenten, slechts 3 % natuur, 0.34 boom per inwoner. Overal in de leefomgeving zien we invloeden die de gezondheid benadelen: Industriegebieden, verkeer, havens, kolen- biomassacentrales, schepen e.d.
Vuurwerk is ook een grote bron van lucht- en bodemvervuiling. 14.000 ton vuurwerk wordt met oudjaar verknald, met veel gevolgen de natuur en de mens, toch doen we het. Tegenwoordig wordt elke week overal in Westland vuurwerk afgestoken!

In Westland zijn geen meetpunten van het RIVM om luchtkwaliteit te meten. Westland wil ze niet hebben, vreemd. De luchtkwaliteit wordt in de computer berekend en geeft dus nooit precies aan hoe het zit. En lokale lucht/rook vervuiling in jouw straat wordt nooit gemeten. Het is vrijwel zeker slechter dan wordt opgegeven en in bepaalde straten is het echt ontoelaatbaar. Voor Westland zijn dat (2005 laatst bekende echte gemeten gegevens – vieste wegen van Nederland): de N223 (Burg. Crezeelaan), N467 Naaldwijkseweg/Woutersweg, de Monsterseweg (N211) bij ’s Gravenzande, de Emmastraat (N211) in Monster, de Nieuweweg/Monsterseweg in Poeldijk, de Poeldijkseweg tussen Monster en Poeldijk, de N466 ten hoogte van de veiling, de Veilingroute (N222), een gedeelte van de N220 Maasdijk, een gedeelte van de N213 ten hoogte van Naaldwijk, de Dorpskade in Wateringen en de N211 ten hoogte van  Wateringse Veld. Tel hierbij ook Westerlee /N20, de Burgemeester Elsenweg, de Naaldwijkse weg en Galgeweg.

Hoge concentraties ultrafijnstof in het verkeer veroorzaakt door vervuilende voertuigen, zoals benzine-scooters en oude diesels is ook slecht voor gezondheid. Eigenlijk is iedere straat waar veel vervuilend verkeer rijdt een rochelstraat. Het gaat vooral om stoffen als: fijn stof (PM10), Stikstofdioxide NO2, roet, rook, zwaveldioxide (SO2) benzeen (C6H6) ozon (O3), CO2 - NOx

Critici stellen dat lucht afgelopen jaren schoner is geworden, In Westland was vroeger alles zwart door de kolenstook bij de tuinders. Toch is de lucht niet schoon en niet gezond, we kennen sinds 1980 ook een toenemend stikstofprobleem, Pfas en andere tgassen.

Oplossingen
We kunnen luchtkwaliteit verbeteren door terugdringen van de schadelijke stoffen. Stoppen met houtstook (houtkachel), maar ook schoner vervoer en industrie zijn de sleutel. Westland heeft hier een forse taak, afwachten wat politieke partijen hierover in hun verkiezingsprogramma’s zetten.
Hoe meer natuur, bossen, bomen, mossen, hoe schoner en dus gezonder de lucht is. Ook kleine groengebieden zoals Tiny forest (mini-leefbos) bosplantsoen, groene daken, moestuinen en kerkhoven spelen een grote rol spelen in schone lucht en biodiversiteit en daarmee voor de gezondheid van de aarde en van de mensen. Elke boom, struik en plant helpt mee aan het herstel en een gezonde lucht. Een forse vergroening van de leefomgeving is cruciaal, maar het moet gepaard gaan met minder uitstoot van vervuiling en rook. Iedereen kan bijdragen door de eigen tuin niet te verstenen, maar te vergroenen. Alle planten zijn in staat om vuile lucht te zuiveren, de ene soort kan dat beter dan de andere. Maar hoe zit dat nu precies?

Hieronder zie je welke soorten bomen en heesters te kiezen en wat ze afvangen. Juist voor tijdens het stookseizoen is het belangrijk dat er ook veel naaldbomen staan, want de loofbomen zijn dan kaal.

Soort verontreiniging

Mechanisme

Geschikte bladkenmerken

Ozon, stikstofdioxide

Absorptie

Platte en brede bladeren van loofbomen

Vluchtige organische stoffen
(PCB’s, dioxinen, furanen)

Adsorptie

Dikke en vetachtige waslaag (cuticula) op blad, vooral bij naaldbomen

Fijn stof (PM10)

Impactie; fijn stof valt of waait als het ware op het blad

Spitse vorm zoals naalden van naaldbomen. Ruwe, behaarde en plakkerige bladeren van loofbomen.

(Bron: https://edepot.wur.nl/27119 *


Het platform Groen: ‘Natuur-Westland’ wil met Westland en de omliggende gemeenten tot afspraken komen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Iedereen die een houtkachel heeft kan bijdragen door die niet meer te gebruiken, je wilt toch niet dat je buren ziek worden of doodgaan door jouw houtstook! Natuur-Westland heeft al een complete inventarisatie gemaakt van alle groen en natuur in Westland. ‘Samen op weg naar ‘schone lucht, dat moet lukken’.

Groenplatform Natuur-Westland
Aad van Uffelen
5 december 2021

* Toelichting:

Wat betreft de resuspensie van fijn stof. Bladeren van bepaalde plantensoorten zijn na een regenbui schoon terwijl die van andere soorten dan nog volledig bezet zijn met stofdeeltjes. Dit heeft te maken met verschillen in het micro-reliëf van het bladoppervlak welke vooral worden veroorzaakt door verschillen in de epicuticulaire wasstructuur.
Er is relatief weinig onderzoek gedaan naar de interceptiecapaciteit van verschillende boomsoorten, maar op basis van bladkenmerken kan worden verwacht dat loofbomen zoals gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus), vogelkers (Prunus padus) en zachte berk (Betulus pubescens) efficiënter zijn dan andere loofbomen. Op basis van de bladkenmerken kan ook worden verwacht dat rode kamperfoelie (Lonicera xylosteum), framboos (Rubus idaeus), wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia) en sleedooorn (Prunus spinosa) efficiënter zijn dan andere struikachtigen
(Bron:
Alterra - Wageningen UR).

 

Wilt u meer lezen, hier een paar links:

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Westland houdende regels omtrent openbare orde en veiligheid (Algemene plaatselijke verordening Westland 2019) (overheid.nl)

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR631146/2.

https://www.atlasleefomgeving.nl/thema/lucht

https://www.luchtmeetnet.nl/

Mobilisation for the Environment - Houtstook doodt mensen

https://www.longfonds.nl/gezondelucht/

https://ggdleefomgeving.nl/lucht/houtrook/houtrook-en-gezondheid/

1.044.544 Nederlanders: "Ziek door houtstook" - Luchtfonds.nl

https://www.atlasleefomgeving.nl/thema/lucht/houtrook-wat-kan-ik-doen-om-overlast-te-voorkomen

https://nos.nl/artikel/2407849-cbs-co2-uitstoot-door-biomassa-stijgt-met-16-procent

http://boswacht.be/2018/09/11/dioxines/

https://www.eea.europa.eu/themes/energy/renewable-energy/renewable-energy-in-europe-key

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5260101/houtkachel-verbod-houtrook-overlast-longen-groningen-amsterdam

https://www.tno.nl/nl/over-tno/nieuws/2020/6/meer-inzicht-in-overlast-houtrook-door-haarden-en-kachels/

https://radar.avrotros.nl/hulp-tips/hulpartikelen/item/overlast-door-houtrook-wat-kun-je-doen/

https://houtrookvrij.nl/overlast-houtrook/

https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/luchtkwaliteit/regelgeving/jurisprudentie/houtrookoverlast/

https://www.schoneluchtakkoord.nl/actueel/nieuws-schone-lucht-akkoord/houtstook/aanpak-houtrookoverlast-omgevingswet/

Vervuiling doodt elk jaar meer mensen dan aids, malaria en tuberculose samen - Gezondheid - Knack

https://www.leefmilieu.nl/content/handhavingsmethode-voor-bepalen-houtrookoverlast

https://www.partijvoordedieren.nl/standpunten/houtrook

https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/609300027.pdf

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2018/09/Kennisdocument%20houtstook%2020180910definitief.pdf

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/03/26/houtrook-uit-particuliere-kachels-zoektocht-naar-indicatoren-en-verkenning-van-mogelijkheden-voor-reductie-van-overlast

https://www.vlaanderen.be/publicaties/stookadvies-als-maatregel-tegen-luchtverontreiniging-door-houtstook

https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/vervuiling-doodt-jaarlijks-meer-mensen-dan-oorlog~b4cff09d/

https://www.bndestem.nl/opinie/een-wereld-zonder-oorlog-is-dat-ooit-mogelijk~ab5dad79/

Samenwerkingsverband Platform Natuur-Westland

Natuur-Westland zet zich in voor een natuurlijke gezonde leefomgeving met balans tussen economie en natuur. Wij streven naar bescherming van flora en fauna, aandacht voor dieren en voorkomen van dierenleed. Ons doel is een leefbaar gezond Westland waarin mensen partner zijn van de natuur en op positieve wijze met haar samenleven. Voor uitvoering wordt nauw samengewerkt met Natuurlijk Delfland (KNNV).
Contactpersoon Westland: Aad van Uffelen

Partners van zijn:

·         Natuurlijk Delfland staat voor een natuurlijke leefomgeving. Ons doel is samenleven met de natuur. https://delfland.knnv.nl/

·         Stichting Duinbehoud

·         Groei&Bloei Westland

·         AVN; Algemene vereniging voor Natuurbescherming voor 's-Gravenhage e.o.

·         Werkgroep Leefbos Westland

·         Werkgroep bescherm de Westlandse kust

·         De stichting Vogels in het Westland

·         Verder is er samenwerking met: Heleen Verduijn (natuurkenner), Natuur- en Milieufederatie ZH; Lobbygroep Kust ZH en Natuurmonumenten

vrijdag, oktober 29, 2021

Protesten tegen B & W-besluit monumentenstatus R.K. begraafplaats Naaldwijk

 PERSBERICHT 27 oktober 2021

Protesten tegen B & W-besluit monumentenstatus R.K. begraafplaats Naaldwijk
Het besluit van B & W van de gemeente Westland om de R.K. Begraafplaats in Naaldwijk niet als monument aan te wijzen heeft tot heftig protest geleid. Alle aanvragers van de monumentenstatus (het Genootschap Oud-Westland, Erfgoedvereniging Heemschut, het Cuypersgenootschap en stichting Terebinth) hebben deze week een bezwaarschrift ingediend.
Volgens de bezwaarmakers rammelt het besluit van B & W aan alle kanten. Zij verwijten het College de oren te laten hangen naar het parochiebestuur (de eigenaar van de begraaf-plaats) en geen oog te hebben voor de monumentale waarde van het kerkhof. De eigenaar verkwanselt dit katholieke erfgoed, waar generaties Naaldwijkse parochianen begraven zijn. Bovendien negeert het College zo een positief advies van de eigen Monumentencommissie.
Manke argumentatie
Uit het besluit blijkt dat de gemeente Westland haar eigen regels aan de laars lapt. Als de gemeente de begraafplaats aanwijst als monument, dan zal de parochie geen onderhoud plegen en zal de begraafplaats vervallen, zo argumenteren B & W. Dus dan liever geen monument. Die lakse mentaliteit is in strijd met de eigen monumentenverordening uit 2017, vinden de bezwaarmakers, want de gemeente is immers verplicht om een nalatige eigenaar te dwingen zijn monument te onderhouden.
Onbekende afspraken
B & W beroepen zich op ‘afspraken’ met het parochiebestuur. Die afspraken zijn niet bekend. Als er al afspraken waren, dan zijn die bovendien van ruim veertig jaar geleden en volgens de bezwaarmakers broodnodig aan herziening toe: anders dan in 1980 is er nu, bijvoorbeeld, dringend behoefte aan groen in het centrum en ook moet het oude dorpsgezicht van Naaldwijk beslist niet verder aangetast worden.
Standpunt eigenaar niet leidend
Het is de taak van gemeentes een verantwoord monumentenbeleid te voeren dat lokale historische monumenten beschermt. Al in 2007 had de R.K. Begraafplaats een plaats op de gemeentelijke monumentenlijst zullen krijgen. Burgemeesters en wethouders gaan nu met dit negatieve besluit ten onrechte mee met de monumenteneigenaar, die zegt het kerkhof niet in stand te kunnen houden. De Monumentencommissie vindt dat het kerkhof van zo’n groot belang is voor de geschiedenis van (katholiek) Naaldwijk dat het voor toekomstige generaties moet worden bewaard.
Hulp
Vorig jaar werd daarom, door parochianen en niet-parochianen, de werkgroep Behoud R.K. Begraafplaats Dijkweg opgericht (zie rkbn.nl). Er is intussen van diverse kanten hulp voor onderhoud en restauratie aangeboden: Natuurlijk Delfland is bereid om het groen-onderhoud op zich te nemen. Afgelopen juli heeft een steenhouwersbedrijf het kerkhof nader bekeken om een offerte voor een restauratie uit te kunnen brengen. Met Allerzielen en de Open Monumentendagen kreeg het kerkhof weer extra aandacht.
De werkgroep wil met parochiebestuur en bisdom overleggen over behoud en restauratie. Want op dit kerkhof ligt onvervangbare Naaldwijkse geschiedenis.
Petities.nl
Steun betuigen aan de redding van het kerkhof kan nog steeds via petities.nl (zie Naaldwijk).
Noot voor de pers: de Toekomstvisie R.K. Begraafplaats Dijkweg en andere rapporten zijn verkrijgbaar bij de werkgroep Behoud via: bureau@terebinth.nl (Korrie Korevaart, zie ook rkbn.nl
Kan een afbeelding zijn van buitenshuis en de tekst 'ingang kindergraven toor vd Bergh Pa Pastoo Mazza zustergraf'
113
Bereikte mensen
7
Betrokkenheidsacties
Distributiescore
3

dinsdag, oktober 19, 2021

Groenbeleid in Westland

Groenbeleid in Westland 

Beste mensen; college, raadsleden en belangstellenden,

Temeer nu de groenvisie ter tafel ligt in de gemeente Westland en de ene na de andere politieke partij zich warm loopt om willekeurig hier en daar bomen te planten, zonder na te denken wat goede plekken zijn, geschikte bodem, welke (liefst inheemse) soorten daar kansrijk kunnen groeien, hoe ze de voortdurende intense kapwoede in Westland kunnen overleven om ooit boom te kunnen worden.... hierbij een unieke kans uw kennis te vergroten.
De afgelopen decennia zijn niet alleen ontelbaar veel bomen in Westland zinloos gekapt, recent nog langs de Verdilaan bij het voormalige verzorgingshuis Pijletuinenhof (o.a. de fabelachtige Metasequoia die wel 1000 jaar had kunnen worden) ook zijn veel bomen aangeplant, zonder enig beleid of op een plek, zonder dat die bomen toekomst hadden. De meeste bomen die ca. 30 jaar geleden zijn geplant zijn of worden gekapt omdat het in het verleden totaal fout is gegaan met keuze en plek en plantwijze. Om over verzorging en verspilling maar te zwijgen. Geloof mij het is een treurig verhaal. Maar... er ligt nu een kans om het beter te gaan doen.
Bij vergroenen spelen bomen de eerste viool, maar ook struiken, hagen, heggen, het bodemgroen en zelfs wat in de bodem zit, moeten in samenspel leiden tot een prachtig groene en biodiverse omgeving. Daar is kennis voor nodig. Je kan niet zomaar van alles en nog wat ergens poten... Denk alleen al aan het feit dat de bodem binnen de bebouwde kom stampvol ligt met kabels en leidingen. Daar komen nog warmwaterpijpen bij en dat kan ook kansen geven op hogere bodemwarmte, slecht voor de meeste boomwortels en mycorrhiza...
Het beleid van de gemeente Westland is nu primair gericht op Veiligheid en aansprakelijkheid. Dat leidt vooral tot decoratieve boompjes in woonwijken welke nauwelijks nut hebben voor welke ecosysteemdienst dan ook.
De boom zelf komt in het beleid niet voor, ik bedoel de boom als boom, als uniek object, als ecosysteem, als ecosysteemdienst... Het maakt de meesten ook niets uit welke soort boom ergens staat en of die toekomstkansen heeft. Zeker nu in verkiezingstijd telt... zie je wel, wij willen meer groen! Dat is mooi, maar wel met beleid graag.
Sinds 2008 is er door de gemeente(raad) jaarlijks fors bezuinigd op de afdeling groen en op het beheerplan groen, het budget is nu lang niet toereikend om zelfs maar het minimale te doen. Ook de afdeling groen moet nodig worden versterkt met deskundig personeel, alsmede met ecologen en specialisten.
De essentie is beleid dat organisch op elkaar aansluit en elkaar niet uitsluit:
A een goede Omgevingsvisie (gebaseerd op Natuurinclusief bouwen en renoveren) Deze visie doet niet wat zou moeten!
B een goed Omgevingsplan (schijnt in ontwikkeling te zijn, moet in 2029 klaar zijn)
C een goede Groenvisie (met een groeibudget beheerplan naar ca. 3 % van de jaarbegroting) (ligt ter bespreking)
D een goed groenbeheerplan (is waarschijnlijk in ontwikkeling)
E een actuele Natuurwaardenkaart (Signaleringskaart natuurwetgeving; laatste versie 2009) Maar deze is nog lang niet af.
Vervolgens nog een paar belangrijke verdere afgeleiden zoals:
Een bomenplan: lijst en beleid voor waardevolle en beschermde bomen, zowel particulier als gemeentelijk. Hierin ook een lijst beschermde geschenkbomen zoals koninklijke bomen
Het groenbeleid sportvelden
Het groenbeleid begraafplaatsen
Kansen voor dak- en gevelgroen, in samenhang met afkoppelen van hemelwater.
Kapbeleid en herplantingsplicht. (Hier zou bij moeten een beschermingsbeleid van bestaand groen; kappen moet zijn NEE, tenzij!)
Er zou een plan moeten komen voor herplanten van historisch Westlands groen waaronder ook een Broekbos
Opm. het natuurbeleid voor de kust en het Staelduinsebos daar gaat de gemeente niet over. Beiden zijn ook Natura2000
Verder zijn er nog waterbergingen en (zeer beperkte en nog niet volwaardige) ecologische zones, bijna allemaal onder het Hoogheemraadschap van Delfland
En we hebben te maken met het groen langs Provinciale wegen in Westland en de overige ecologische zones. De ecologische zones zijn ook grotendeels provinciaal NNN en Hoogheemraadschap van Delfland.
Belangrijk is ook dat Westland gaat participeren in het Deltaplan Biodiversiteit.
En dat natuurorganisaties en anderen echte inspraak krijgen, echt kunnen participeren, mee kunnen denken.
Ik adviseer u met klem om het boeiende artikel te lezen over hoe een van de laatste echte wildebomenkenners Bert Maes. Gepubliceerd in het vakblad Boomzorg. Zie bijlage
Website van de beste wildebomenkenner van Nederland
Topboeken over bomen:
Atlas wilde bomen en struiken - Landschappelijk groen erfgoed in de provincies van Nederland en Vlaanderen
Author:Bert Maes
Language:Dutch
Published:2021
Binding:HBK
€ 39.95

maandag, september 13, 2021

Woningnood oplossen, vergeet het!

 Woningnood oplossen, vergeet het!


De woningnood is een maatschappelijk probleem en 'bouwen, bouwen, bouwen', lost de woningnood niet op.
Wonen is een basisrecht en met name jongeren, sociaal zwakkeren en ouderen zijn de dupe van het wanbeleid.

Te veel partijen verdienen er nu dik aan en drijven de prijs op. Zoals (buitenlandse) speculanten, gemeenten (grondwinst en WOZ-stijging), verhuurders (huisjesmelkers), makelaars (deze groep lijkt zich te gedragen als een criminele organisatie), projectontwikkelaars; het hele stel drijft de prijs op om hun eigen zakken te vullen. Zij hebben er geen belang bij de wooncrisis op te lossen.

De lage rente, door de EU veroorzaakt, helpt niet mee en ook de verhuurdersheffing niet. Daarbij trekt iedereen naar de randstad, terwijl Internet het werken overal mogelijk maakt voor veel beroepen.

Andere oorzaken zijn: jongeren willen eerder op zichzelf, méér buitenlandse studenten, méér scheidingen en, wellicht het belangrijkste is dat elk jaar ruim 100.000 Nederland instromen en dus NL laten groeien in aantal (werknemers en asielzoekers).

Bouw je jaarlijks 80.000 woningen dan nog los het niet op, en... Nederland raakt (is) overvol, jazeker, overvol... je kan niet doorgaan met de laatste open ruimte vol te bouwen met enorme dozen en flats.
Torenflats zijn géén oplossing, de meeste mensen willen niet als konijnen in een hok worden gestapeld, ik ook niet, sociale torenflats worden een bron van droefenis en een goudmijn voor bovengenoemde partijen. 

Voor natuur- en klimaat moeten we bouwen met groene tuinen.
Ook kan je bijvoorbeeld, voor 15 jaar, de helft van de vakantiehuizen inzetten, tweede woningen en dure villa's hoger belasten, zorgen voor snellere ombouw van kantoor- en bedrijfspanden, woningen splitsen voor starters en ouderen. 
De marktwerking moet terugkomen en speculatie tegengegaan. 

In mijn gemeente bouwen ze vooral voor mega dure villa's en onbetaalbare appartementen!
Als ouderen hun huis verkopen omdat ze naar een appartement willen, dan is een half miljoen niets, dus doe je het niet, ik ook niet, daarnaast zal ik nooit mijn tuin verlaten.

Verbetering van openbaar vervoer en balans tussen ecologie en economie (vergroenen) moet overal wonen aantrekkelijker maken. 

En dan is er nog die club van super, super, geldmakers 'TristateCity'. https://www.tristatecity.nl/onze-visie
Zij willen nog minstens 12 miljoen extra mensen naar Nederland halen om het land vol te bouwen richting 30 miljoen inwoners; een Megapool. Ook het Nederlandse bedrijfsleven, investeerders en andere grootgeldjagers zitten in deze club.
Het zijn hun persoonlijke belangen en de wens om nog schatrijker dan schatrijk te worden, over de ruggen van een ooit mooi landje en haar bevolking.

Kortom, de wooncrisis is het gevolg van jarenlang wanbeleid en de hebzucht van velen die er schatrijk van worden.

donderdag, augustus 05, 2021

 Verwildering van de gemeente Westland; onkruid regeert.

Het is ‘code rood’, want het regent klachten bij de gemeente Westland over de staat van het openbaar groen; omdat het er volgens vele burgers en ook volgens politieke partijen, niet netjes uitziet en niet past bij ons netheidssyndroom.
We leven met een gedachte dat alles precies moet zijn en gaan zoals wij willen en plannen, het is een opgelegde beeldvorming.
Het college antwoorde op politieke vragen op 18-07-2021 en gaf aan dat er géén verslonzing is, maar dat door het natte voorjaar en temperatuur, het onkruid zo hoog staat; ze ontkent de problemen. De gemeente werkt met beeldbestekken! Dit betekent dat een omgeving aan een bepaald hoger of lager kwaliteitsbeeld moet voldoen.


Intussen groeit het onkruid bijna overal bovenuit! Heesters raken overgroeid, rozenperkjes overwoekerd...

De vraag is, klopt dit, wat zijn oorzaak en gevolg, hoe staat het met het groenbeleid, en is er wel een oplossing?
Lees het document op Natuurlijk Delfland.
https://delfland.knnv.nl/kennisbank/verwildering-van-westland/

maandag, mei 31, 2021

 Kies een natuurlijke tuin, géén palm- of olijfbomen!

Mensen kopen wat hun via trends en de pers wordt voorgeschoteld. 
Helaas is de tuin steeds vaker vol gelegd met steen, soms kunstgras, een houten of stalen omheining, en dan exotisch groen zoals palm- en olijfbomen. En een zwart hok voor het bankstel en de BBQ. Een ware steenwoestijn dus!

Het artikel in het AD (15 mei) 'Chillen onder Hollandse palmbomen', is een promotie van dit soort ongelukkige tuinen. Ongelukkig voor de natuur, de vogels, vlinders en dieren en ook voor de mens. Het zijn in de zomer rampzalige plekken van hittestress. Regenwater kan niet meer in de bodem zakken, dus ook daar gaat alle leven dood.

En die exotische planten zijn rampzalig voor onze natuurlijke biodiversiteit, insecten zijn er nauwelijks dus geen eten voor de vogels. Nog erger is dat die import ook plek biedt voor, al dan niet meegebrachte, ongewenste insecten, er is nauwelijks controle op import.
Zo is bijv. het niet te bestrijden mediterrane draaigatje, een enge mier, die supernesten maakt en alles ondergraaft, zo meegekomen, ze bijten! Ook de tijgermug, de Suzuki fruitvlieg, de Japanse kever, de Aziatische boktor en allerlei andere invasieve exoten in de tuin en het water, leiden tot grote problemen.

Klimaatverandering zal deze problemen verergeren. Een klimaatbestendige natuurlijke tuin en -leefomgeving is onze beste kans op een leefbare toekomst. www.floron.nl/tuinernietin is een goede keuzehulp tegen ongewenste soorten.
Het is belangrijk dat wij allen samen de inheemse natuur herstellen, onze tuinen vergroenen met planten die hier thuishoren. Combinaties met fruitbomen kan ook. Biedt ruimte voor prachtige vlinders, bijen, vogels en dieren. 
Ontsteen en vergroen, dat moeten we doen! Maar wel met de juiste planten.

vrijdag, mei 21, 2021

Aan het college en fracties van de gemeente Westland.

Geacht college en fracties,
Griffie,

Allereerst wens ik u een zingevend Pinksterfeest,
dat het u mag laven, verblijden en inspireren het goede te doen.

Vervolgens deel ik met u onderstaand voor ons allen uiterst belangrijke artikel, temeer daar ik hoop dat ook wij in Westland aan de slag gaan met bescherming van onze bomen, ons verleden en daarmee onze toekomst. Temeer daar Westland kampioen minst groene gemeente is, minstens 70 % van de Westlandse bomen is slecht, ziek of ligt op sterven, of ze worden in volle glorie om een of andere, vaak economische, reden gekapt. Kandelaberen (kroonreductie) is in Westland een ernstig kwaadaardig virus en we kappen om redenen van: zonnepanelen, bladval, schaduw, bezuiniging en noem maar op, helaas een normaal verschijnsel. Oude bomen zijn er niet meer in Westland, zo blijkt uit mijn inventarisatie van enkele jaren geleden.In Westland is de levensduur van gemeentelijke bomen formeel op 30 jaar gesteld, zelfs als een soort zoals de linde wel 700 jaar oud kan worden. Zonder een traan te laten worden bomen zinloos gekapt. Ik durf u te zeggen dat wij volslagen verkeerd omgaan met ons bomenbeleid/groenbeleid, aanplanting en verzorging van bomen. Afgelopen jaren heb ik het grootste deel van onze bomen bezocht, en hiervan ook lijsten gemaakt zoals: de dikste, de hoogste, de oudste, herdenkingsbomen, kroningsbomen, beschermde bomen...

Ik hoop en verwacht dat u hiermee aan de slag gaat in uw raad en college.
Aad van Uffelen
Natuur, dat zijn wij allemaal!

---
Woensdag 19 mei 2021 Artikel in het vakblad Boomzorg

Van een rijk bomenverleden naar een arme toekomst.

'Van onze bossen bestaat drie procent uit wilde bomen, die wel beschermd worden, maar niet goed beheerd'.
Van alle bossen in Nederland bestaat er nog slechts 3 procent uit wilde, authentieke bomen. Ondanks Europese afspraken, labels als Natura2000 en het feit dat elke boom een verantwoordelijke eigenaar heeft, worden deze bomen niet goed beheerd en wordt de helft met uitsterven bedreigd. 'Bosbouw en landschapsbeheer zijn niet hetzelfde als het beheren van natuur. Er bestaan grote blinde vlekken en ik maak me daar ernstig zorgen over.' aldus; Bert Maes van Ecologisch Adviesbureau Maes. De beste en belangrijkste bomenkenner van Nederland.

Hieronder de link naar het artikel"
https://www.boomzorg.nl/article/36194/van-een-rijk-bomenverleden-naar-een-arme-toekomst

---
Tot slot nog een gedicht dat ik schreef toen ik als medeoprichter van het helaas ter ziele gegane Platform Duurzaam Westland mij voor verduurzaming van Westland inzette (doe ik nog hoor, nu via Natuur-Westland)!

3 September 2013 duurzaamheidsdag
Dichter: Aad van Uffelen
Titel: Maak alles groen 1


Duurzaam zijn is mijn gouden levenslied,
ik wil eren naar de aarde, dat vergeet ik niet.
Alleen door in harmonie met haar te leven
zal de aarde ons alle goeds blijven geven.

Kom maakt allen uw kale gevels groen
denk nu eens niet aan plezier en poen.
Begroei uw daken met een plantentuin,
geef uw huis een magisch groene kruin
en maak uw straat, eigen hof en wijk
met bomen en loof weer lieflijk groen en rijk.

Ontworstel u aan de stenen dictatuur
maak weer een speelterrein voor moeder natuur.
Maak van uw huis een levend groene oase,
de natuur kansen geven is geen holle frase.
Geef vogels weer een huis en bouw een egelthuis.
Geef uw dak een feestlijk groene plantenhoed
doe het, echt, dat voelt natuurlijk beregoed.
Groei een gretig groen gekleurde klimopwand,
en maak samen een duurzaam levend Nederland.
Slecht de stenen tuin en ruim het vuile puin.
Kom wees groen,
adopteer een boom of vlecht een takkenril,
duurzaam leven is echt geen rare gekke gril.

Dus zaai het groen fortuin voor een dolle vruchtentuin,
en geniet het prieel van liefde in de rozentuin.
Plant lieve bomen vol appeltjes van geluk
ons kostbaar leven kan dan niet meer stuk.
En, zaai Flora’s ongeremde wilde bloemenpracht
ontdek het kiemend zaad als pure levenskracht.
Beleef geurige weiden met botergele goudsbloemen,
plant duizend Mexicaantjes en Afrikaantjes en
kies Flora’s mooisten om eindeloos te zoenen.
Mens, maak je toch niet druk over het wilde kruid
wees niet bot, sluit onze wilde vrienden niet meer uit.

Kies wijs, kies toekomst, kies natuur, wees geen oen
maak samen alles weer voor eeuwig prachtig groen.

Westland

Westland
Mijn tuin.